Gränshandlingar mellan 1 januari 2014 och 31 december 2020

Geesje van Haren gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Justitiedepartementet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Justitiedepartementet hade inte den begärda informationen.

Geesje van Haren

Till myndigheten,

Jag, Geesje van Haren, journalist som arbetar för nyhetsorganisationen VersPers i Nederländerna, begär att jag får en kopia av dokumenten som innehåller följande information:

Det totala antalet (militära) polisrapporter, uttalanden, anklagelser och/eller protokoll angående kontroller, sökningar och/eller gripanden vid eller nära gränsen under perioden 1 januari 2014 till och med 31 december 2020.

Jag vill särskilt ta emot följande uppgifter.

När det gäller dokumenten:
- Dokumentets namn;
- Namn på den myndighet som utfärdat dokumentet;
- Plats för utfärdande;
- Utgivningsdatum;
- Orsak till utfärdande;
- Procedur/åtgärder vidtagna efter utfärdandet;

När det gäller den berörda personen och/eller till vilken dokumentet utfärdas:

- Ålder;
- Nationalitet;
- Plats för bostadsadress;

När det gäller andra detaljer i dokumentet, information om:

- Lista över föremål som hittats på och/eller samlats in;
- Namn på utfärdade och/eller undertecknade papper;
- Det tagits bild(er);
- Tagits ett fingeravtryck;
- Andra anteckningar.

Jag begär att informationen jag söker lämnas ut i elektroniskt, maskinläsbart format. Om möjligt skulle jag uppskatta om du kunde skicka informationen i form av datamängder. När det gäller personers integritet ber jag dig av sekretesskäl att tilldela samma nummer till samma namn i datamängden så att de namn som visas flera gånger i datamängden kan kopplas utan att röja identiteten på personen.

För att hjälpa till att fastställa min status för att bedöma avgifter för arbetsinsatsen och avgift för kopior: Jag är journalist och företrädare för en nyhetsorganisation och denna begäran görs som en del av nyhetsinsamling och inte för kommersiellt bruk. Offentliggörande av den begärda informationen är av allmänt intresse.

Jag inkluderar ett telefonnummer där jag kan kontaktas vid behov för att diskutera alla aspekter av min begäran.

Tack för ditt övervägande av denna begäran.

Vänliga hälsningar,

Geesje van Haren
Nederländerna
+31 6 22 26 32 60

Ju Registrator, Justitiedepartementet

Hej Greesje!
Justitiedepartementets huvudman på polisenhet bedömer att Regeringskansliet inte har den typen av handlingar. De finns hos Polismyndigheten så du får vända dig till dom.

Med vänlig hälsning

Tomas Josefsson
Ju Registrator
Förvaltningsavdelningen
Juridik- och affärsenheten
Stockholm
Tfn 08-405 53 07
Mobil 073-067 50 65
[e-postadress]
www.regeringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Geesje van Haren <[Registrators #552 e-postadress]>
Skickat: den 26 mars 2021 16:34
Till: Ju Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Freedom of Information request - Gränshandlingar mellan 1 januari 2014 och 31 december 2020

Till myndigheten,

Jag, Geesje van Haren, journalist som arbetar för nyhetsorganisationen VersPers i Nederländerna, begär att jag får en kopia av dokumenten som innehåller följande information:

Det totala antalet (militära) polisrapporter, uttalanden, anklagelser och/eller protokoll angående kontroller, sökningar och/eller gripanden vid eller nära gränsen under perioden 1 januari 2014 till och med 31 december 2020.

Jag vill särskilt ta emot följande uppgifter.

När det gäller dokumenten:

- Dokumentets namn;

- Namn på den myndighet som utfärdat dokumentet;

- Plats för utfärdande;

- Utgivningsdatum;

- Orsak till utfärdande;

- Procedur/åtgärder vidtagna efter utfärdandet;

När det gäller den berörda personen och/eller till vilken dokumentet utfärdas:

- Ålder;

- Nationalitet;

- Plats för bostadsadress;

När det gäller andra detaljer i dokumentet, information om:

- Lista över föremål som hittats på och/eller samlats in;

- Namn på utfärdade och/eller undertecknade papper;

- Det tagits bild(er);

- Tagits ett fingeravtryck;

- Andra anteckningar.

Jag begär att informationen jag söker lämnas ut i elektroniskt, maskinläsbart format. Om möjligt skulle jag uppskatta om du kunde skicka informationen i form av datamängder. När det gäller personers integritet ber jag dig av sekretesskäl att tilldela samma nummer till samma namn i datamängden så att de namn som visas flera gånger i datamängden kan kopplas utan att röja identiteten på personen.

För att hjälpa till att fastställa min status för att bedöma avgifter för arbetsinsatsen och avgift för kopior: Jag är journalist och företrädare för en nyhetsorganisation och denna begäran görs som en del av nyhetsinsamling och inte för kommersiellt bruk. Offentliggörande av den begärda informationen är av allmänt intresse.

Jag inkluderar ett telefonnummer där jag kan kontaktas vid behov för att diskutera alla aspekter av min begäran.

Tack för ditt övervägande av denna begäran.

Vänliga hälsningar,

Geesje van Haren

Nederländerna

+31 6 22 26 32 60

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:

[Registrators #552 e-postadress]

Is [Justitiedepartementet e-postadress för begäran om allmän handling] the wrong address for Freedom of Information requests to Ministry of Justice? If so, please contact us using this form:

https://handlingar.se/en/change_request/...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:

https://handlingar.se/en/help/officers

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Geesje van Haren

Till myndigheten,

Tack så mycket för ditt snabba svar. Jag kommer att fråga Polismyndigheten.

Vänliga hälsningar,

Geesje van Haren