Till Bjuvs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Maja Meriläinen

Bjuv Kontaktcenter, Bjuvs kommun

4 Bilagor

Tack för att du kontaktat oss!

Vi har tagit emot ditt ärende och kommer att hantera detta så snart som
möjligt. Du hittar svar på många av våra vanliga frågor på [1]www.bjuv.se
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 042 458 50 00. 
Med vänlig hälsning

Kontaktcenter

Kommunhuset

Mejerigatan 3

26734 Bjuv

042-4585000

[2]www.bjuv.se

 

 

Du hittar information om hur Bjuvs kommun behandlar personuppgifter på
[3]www.bjuv.se/personuppgifter.

 

Ditt ärende
Ärendenummer: 2022KC13582
_____________________________

Ärendebeskrivning:

 

Till Bjuvs kommun, Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens
kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av
handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli
informerad på förhand. Med vänlig hälsning, Maja Meriläinen
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2094 e-postadress] Är [Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bjuvs kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

 

 

________________________________

 

Följ oss gärna
[4][IMG] [5][IMG] [6][IMG]

 

References

Visible links
1. http://www.bjuv.se/
2. http://www.bjuv.se/
3. http://www.bjuv.se/personuppgifter
4. https://www.linkedin.com/organization-gu...
5. https://www.instagram.com/bjuvskommun/
6. https://www.facebook.com/bjuvskommun

Bjuv Kontaktcenter, Bjuvs kommun

1 Bilaga

Hej Maja,

Tack för att du kontaktar Bjuvs kommun.

Jag har skickat vidare ditt mail till ansvarige tjänsteman.

Ha en finfin dag!

 

Med vänlig hälsning

 

Helena Söderqvist

Kontaktcenter

Kommunstyrelsens förvaltning

 

Bjuvs kommun
Box 501
267 25 Bjuv

042-458 50 00

www.bjuv.se

 

Från: Maja Meriläinen <[Registrators #2094 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 15:11
Till: Bjuv Kontaktcenter <[Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande kommunens kontoplan
för 2022
Till Bjuvs kommun,
Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.
Med vänlig hälsning,
Maja Meriläinen
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2094 e-postadress]
Är [Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Bjuvs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

ks, Bjuvs kommun

1 Bilaga

Hej

 

Översänder kommunens kontoplan enligt begäran.

 

Vänlig hälsning

Julia Pietrek

Bjuvs kommun

Från: Maja Meriläinen <[1][Registrators #2094 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 15:11
Till: Bjuv Kontaktcenter <[2][Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande kommunens kontoplan
för 2022

Till Bjuvs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Maja Meriläinen

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[3][Registrators #2094 e-postadress]

Är [4][Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Bjuvs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [5][e-postadress]:
[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #2094 e-postadress]
2. mailto:[Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[Registrators #2094 e-postadress]
4. mailto:[Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://handlingar.se/sv/change_request/...
7. https://handlingar.se/sv/help/officers