Till Bjurholms kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Maja Meriläinen

Kommunen, Bjurholms kommun

Detta är ett automatsvar från Bjurholms kommun. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

Bjurholms kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina
skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och
myndigheter. Detta enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection
Regulation).

Vad händer med mitt e-brev till Bjurholms kommun?

Om du skickar ett e-brev till Bjurholms kommun blir det som huvudregel
allmän handling hos kommunen. Ditt brev diarieförs och bevaras eller
gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Dina rättigheter

På [1]http://www.bjurholm.se/behandling av personuppgifter-gdpr kan du
läsa mer om dina rättigheter och om hur Bjurholms kommun behandlar
personuppgifter.

 

References

Visible links
1. http://www.bjurholm.se/behandling%20av%2...

Ekonomi, Bjurholms kommun

1 Bilaga

Hej,

Härmed skickas nu gällande kontoplan hos kommunen uttagen från vårt ekonomisystem VISMA, för år 2022.

Med vänlig hälsning

Ann-Louise Nilsson
Ekonomiadministratör
Ekonomiavdelningen
Bjurholms Kommun
916 81 BJURHOLM
Tel: + 46 932 140 05
www.bjurholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommunen
Skickat: den 6 september 2022 08:10
Till: Ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande kommunens kontoplan för 2022

Med vänlig hälsning

Aina Jakobsson
Assistent
Bjurholms kommun
916 81 Bjurholm
Tel: 0932-140 06
www.Bjurholm.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Maja Meriläinen [mailto:[Registrators #2093 e-postadress]]
Skickat: den 5 september 2022 15:10
Till: Kommunen
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Gällande kommunens kontoplan för 2022

Till Bjurholms kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Maja Meriläinen

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2093 e-postadress]

Är [Bjurholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bjurholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------