Försvarsmaktens kommunikationsplan för kampanj "Kom som du är"

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsmakten

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Elenor Weijmar

Hej!

Jag skulle vilja ha ut kommunikationsplanen för kampanjen "Kom som du är"

Med vänlig hälsning,

Elenor Weijmar

EXP-HKV, Försvarsmakten

 

Hej,

 

din begäran är under handläggning.

 

Försvarsmakten lämnar endast ut allmänna handlingar i pappersformat.

Enligt avgiftsförordningen (1992:191) är myndigheter skyldiga att ta ut
avgift vid utlämnande av kopior av allmänna handlingar. Avgift tas ut från
och med sida 10.  Sida 1-9 är gratis. Sida 10 kostar 50 kr och från och
med sida 11 kostar det 2 kr per sida. Om den allmänna handlingen finns på
CD, DVD eller VHS är kostnaden 600 kr per kopia.

 

 

// Robert

Registrator HKV Utlämning

 

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post
och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice
the letters ES in front of the headline of the message. These letters
indicate that the sender of the message has assessed that the message does
not contain classified information.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #12 email]]
Skickat: den 3 maj 2019 11:41
Till: EXP-HKV
Ämne: [ES] begäran enligt Offentlighetsprincipen - Försvarsmaktens
kommunikationsplan för kampanj "Kom som du är"

 

Hej!

 

Jag skulle vilja ha ut kommunikationsplanen för kampanjen "Kom som du är"

 

Med vänlig hälsning,

 

Elenor Weijmar

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[FOI #12 email]

 

Är [MIL request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till
Försvarsmakten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta
formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Jansson, Anders, Försvarsmakten

Hej Elenor,

 

Jag arbetar med kampanjen Kom som du är.

Om det är ok med dig vill jag föreslå att jag mailar dig de handlingar som
du behöver som berör kampanjen.

Det innebär att ditt ärende inte längre utgör ett Utlämningsärende
(Utlämningsärenden kan endast resultera i utskrifter av dokument).
Elektroniska dokument (filer) är ofta smidigare när man avser använda dem
i ett akademiskt sammanhang.

Om detta är ok med dig vill jag att du svarar på detta mail där det
framgår att vi är överens om hur vi löser din förfrågan.

 

Vänliga hälsningar

Anders 

 

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför
rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att
meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom
Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post
och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice
the letters ES in front of the headline of the message. These letters
indicate that the sender of the message has assessed that the message does
not contain classified information.

 

Elenor Weijmar

Hej!

Det är helt OK att maila mig kommunikationsplanen som en fil. Tack!

Med vänliga hälsningar,

Elenor Weijmar

Jansson, Anders, Försvarsmakten

Hej Elenor,
Vad bra, då meddelar jag expeditionen att jag tar en direktkontakt med dej och att vi kommer överrens om vilka handlingar som du behöver.

Hälsningar
Anders

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #12 email]]
Skickat: den 8 maj 2019 17:51
Till: Jansson, Anders
Ämne: Re: [ES] Begäran om utlämning av allmän handling kring kampanjen Kom som du är.

Hej!

Det är helt OK att maila mig kommunikationsplanen som en fil. Tack!

Med vänliga hälsningar,

Elenor Weijmar

visa citerade sektioner

Jansson, Anders, Försvarsmakten

1 Bilaga

Hej Elenor,
Översänder presentation över Försvarsmaktens kampanj, kom som du är.

Den är ett kondensat av ett omfattande insiktsarbete där undersökningar från Ungdomsbarometern har varit tongivande.
Kreativt arbete har utförts av avtalsenlig reklambyrå. Rekommendation och medieval har utförts tillsammans med Försvarsmaktens upphandlade mediebyrå.

Återkom gärna om du behöver ytterligare information.

Med vänliga hälsningar
Anders

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #12 email]]
Skickat: den 8 maj 2019 17:51
Till: Jansson, Anders
Ämne: Re: [ES] Begäran om utlämning av allmän handling kring kampanjen Kom som du är.

Hej!

Det är helt OK att maila mig kommunikationsplanen som en fil. Tack!

Med vänliga hälsningar,

Elenor Weijmar

visa citerade sektioner