Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Forte, Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd

1 Bilaga

Hej Elenor

Vi håller på att uppdatera vår arkivbeskrivning, så du kan snart få en "färsk" sådan ifall du vill ha det. Skickar den som fortfarande gäller.
Jag återkommer med punkt nr 2.

Mvh

Anette Christiernin

Registrator
[FORTE request email]
Tel: 08-775 40 77 | [mobile number]-326 76 48

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Östra Järnvägsgatan 27 | Box 894, 101 37 Stockholm
Forte.se | Prenumerera på vårt nyhetsbrev

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #50 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:05
Till: Forte <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #50 email]

Är [FORTE request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Forte, Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd

3 Bilagor

Hej Elenor

Här kommer komplettering.

Fortes allmänna handlingar enl OSL finns beskrivna enligt nedan:

Information till allmänheten om Fortes allmänna handlingar:
https://forte.se/om-webbplatsen/personup...

Ingång till sökning av bidragsbeslut (det som oftast efterfrågas):
https://forte.se/sok-finansiering/bidrag...

Dokumenterings- och arkivbildningsplan (för att hitta de fysiska handlingarna)
Se bilaga

Arkivförteckning (för att hitta de fysiska handlingarna)
Se bilaga

Klassificeringsstruktur (för att hitta i diariet)
Se bilaga

Mvh

Anette Christiernin

Registrator
[FORTE request email]
Tel: 08-775 40 77 | [mobile number]-326 76 48

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Östra Järnvägsgatan 27 | Box 894, 101 37 Stockholm
Forte.se | Prenumerera på vårt nyhetsbrev

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #50 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:05
Till: Forte <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #50 email]

Är [FORTE request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Forskningsrådet För Hälsa, Arbetsliv Och Välfärd? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------