Förordnande i Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt

Jan Ainali gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Försvarsdepartementet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Myndigheten skulle vilja eller har svarat med post till denna begäran.

Till Försvarsdepartementet,

Jag fann i Regeringens ärendeförteckningar vecka 49, 2021 under Försvardepartementet angivet som punkt 1: Förordnande i Delegationen för folkrättslig
granskning av vapenprojekt, Fö2021/00527.

https://www.regeringen.se/arendeforteckn...

Kan jag få ta del av den handlingen?

Jag är tacksam om uppgifterna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns uppgifterna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där uppgiften finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jan Ainali

Mikael A Andersson, Försvarsdepartementet

Hej Jan,

 

Du har begärt att få ta del av handlingen Förordnande i Delegationen för
folkrättslig granskning av vapenprojekt, Fö2021/00527. Handlingen förvaras
i Försvarsdepartementet.

Tacksam om jag kan få en adress då en kopia av handlingen kommer att
skickas till dig per post. Om du inte vill ha handlingen sänt per post
finns det i stället möjlighet att hämta den hos Regeringskansliets Arkiv,
Forskarsalen, Fredsgatan 8 i Stockholm.

 

Återkom således gärna med besked om adress eller om du hellre vill hämta
handlingen.

 

Vänliga hälsningar

 

Mikael Andersson

__________________________________
Ämnesråd
Rättssekretariatet
Försvarsdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Telefon: 08-405 26 48
Mobiltelefon: 070-565 04 40
[1][e-postadress]
[2]www.regeringen.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regeringen.se/

Mikael A Andersson, Försvarsdepartementet

Hej Jan,

 

Jag återkommer till dig på nytt med anledning av att du hos
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) har begärt att få ta del av
handlingen Förordnande i Delegationen för folkrättslig granskning av
vapenprojekt (Fö2021/00527). Jag har inte hört något från dig om
postadress och vill därför upplysa dig om att handlingen finns tillgänglig
i kopia hos Regeringskansliets centralarkiv (forskarsalen) för avhämtning.
Den kommer att vara tillgänglig där i ca två månader.

 

Regeringskansliet Centralarkivet (Rk Arkiv)

Besöksadress: Fredsgatan 8, Stockholm

Centralarkivet håller öppet: måndag–fredag 10.00-12.00.

 

Du kan komma i kontakt med Centralarkivet på telefon 08 – 405 24 88. Du
kan även ringa mig på nedan angivet telefonnummer om frågor uppkommer.

 

Normalt finns en skyddsvakt utanför entrén till Fredsgatan 8. Det är bra
om du upplyser vakten om att du ska ta del av allmänna handlingar.

Med detta besked slutförs handläggningen av ärendet. Du har alltid
möjlighet att på nytt begära att få ta del av den aktuella handlingen.

Vänliga hälsningar

 

Mikael Andersson

__________________________________
Ämnesråd
Rättssekretariatet
Försvarsdepartementet
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Telefon: 08-405 26 48
Mobiltelefon: 070-565 04 40
[1][e-postadress]
[2]www.regeringen.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.regeringen.se/