Förfrågan om utdrag leverantörsreskontra

Per Hagström gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Moderna Museet

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Moderna Museet,

Hej! Jag såg att ni under 2018 hade ett ärende om utlämnande av kopia av leverantörsreskontra till företaget Dagens Samhälle Insikt (ert diarienummer MM2018/12). Ni kanske har lämnat ut motsvarande uppgifter även tidigare och senare år. Om ni har lämnat ut dessa leverantörsreskontror i form av Excelfiler så skulle jag vilja ha motsvarande filer för de år som ni har lämnat ut.

Med vänlig hälsning,

Per Hagström
OpenUp! Ett projekt som drivs av Open Knowledge Sweden och syftar till att få fram mer öppna data om upphandlingar. Läs mer om projektet här: https://openup.open-knowledge.se/

Elisabet Waern, Moderna Museet

2 Bilagor

Hej Per,

Normalt är det Statens Servicecenter som hanterar denna typ av förfrågningar åt oss, vi debiterar då för att täcka vår kostnad för detta. De lämnar dessutom enbart ut i pappersformat.
Iom pandemin och att deras handläggare var beordrade att arbeta hemifrån hade de inte möjlighet att ta fram dessa uppgifter.
Jag tog då fram så gott jag kunde ur vårt system men iom behörigheter blev listan lite annorlunda summerad och dessutom i excel. Jag bifogar det som skickades till DSI.
Personalens utlägg ingår i dessa filer då de hanteras genom ekomomisystemet, privatpersoner behöver alltså rensas bort.

Vänliga hälsningar,
Best Regards,
Elisabet Wærn
Ekonomichef/ Head of Finance
 
Moderna Museet
Box 163 82
103 27 Stockholm
Sweden
 
Tel: + 46 8 5202 3528 Fax: + 46 8 6781604
Mobil: 0708 794612
 
E-post: [e-postadress]
http://www.modernamuseet.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #515 e-postadress]>
Skickat: den 26 januari 2021 17:12
Till: Registrator <[Moderna Museet e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om utdrag leverantörsreskontra

Till Moderna Museet,

Hej! Jag såg att ni under 2018 hade ett ärende om utlämnande av kopia av leverantörsreskontra till företaget Dagens Samhälle Insikt (ert diarienummer MM2018/12). Ni kanske har lämnat ut motsvarande uppgifter även tidigare och senare år. Om ni har lämnat ut dessa leverantörsreskontror i form av Excelfiler så skulle jag vilja ha motsvarande filer för de år som ni har lämnat ut.

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

OpenUp! Ett projekt som drivs av Open Knowledge Sweden och syftar till att få fram mer öppna data om upphandlingar. Läs mer om projektet här: https://openup.open-knowledge.se/

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #515 e-postadress]

Är [Moderna Museet e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Moderna Museet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Elisabet Waern,

Tack! Vilken tidsperiod avser detta utdrag? Jag ser inga datum i filerna.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Elisabet Waern, Moderna Museet

Hej Per,

Detta avser år 2019.
Jag ser nu att du refererar till ett ärende år 2018.
Jag var "utlånad" som chef för en annan avdelning från sommaren 2018 till sommaren 2019 så det har inte passerat mig, jag kan dock tämligen säkert svara att vi inte lämnat ut något i excel på den förfrågan.

Vänliga hälsningar,
Elisabet Waern

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #515 e-postadress]>
Skickat: den 29 januari 2021 07:03
Till: Elisabet Waern <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om utdrag leverantörsreskontra

Till Elisabet Waern,

Tack! Vilken tidsperiod avser detta utdrag? Jag ser inga datum i filerna.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

visa citerade sektioner