Hej!

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänlig hälsning,

Elenor

Bjuv Kontaktcenter, Bjuvs kommun

4 Bilagor

Tack för att du kontaktat oss!

Vi har tagit emot ditt ärende och kommer att hantera detta så snart som
möjligt. Du hittar svar på många av våra vanliga frågor på [1]www.bjuv.se
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 042 458 50 00. 
Med vänlig hälsning

Kontaktcenter

Kommunhuset

Mejerigatan 3

26734 Bjuv

042-4585000

[2]www.bjuv.se

 

 

Du hittar information om hur Bjuvs kommun behandlar personuppgifter på
[3]www.bjuv.se/personuppgifter.

 

Ditt ärende
Ärendenummer: 2021KC4275
_____________________________

Ärendebeskrivning:

 

Hej! Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi
och/eller policy. Med vänlig hälsning, Elenor
------------------------------------------------------------------- Använd
denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #581 e-postadress] Är [Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för
Offentlighetsprincipen förfrågningar till Bjuvs kommun? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers I vissa fall kommer publiceringar
av förfrågningar och svar att vara fördröjd. Om du finner den här tjänsten
användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att
länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

 

 

________________________________

 

Följ oss gärna
[4][IMG] [5][IMG] [6][IMG]

 

References

Visible links
1. http://www.bjuv.se/
2. http://www.bjuv.se/
3. http://www.bjuv.se/personuppgifter
4. https://www.linkedin.com/organization-gu...
5. https://www.instagram.com/bjuvskommun/
6. https://www.facebook.com/bjuvskommun

ks, Bjuvs kommun

1 Bilaga

Hej,

 

Bjuvs kommun har ingen IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy. Vi har
därmed inga handlingar att lämna ut.

 

Med vänlig hälsning,

 

 

[1]Bjuv_Logo_2016 Hanna Isero

Huvudregistrator/arkivarie

Kansliavdelningen

 

Kommunstyrelsens förvaltning
Mejerigatan 3

267 34 Bjuv

042-4585983

[2]www.bjuv.se

Från: Elenor Weijmar <[3][Registrators #581 e-postadress]>
Skickat: den 20 april 2021 22:32
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Bjuvs kommun
<[4][Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hej!

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi
och/eller policy.

Med vänlig hälsning,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[5][Registrators #581 e-postadress]

Är [6][Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Bjuvs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
[7]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[8]https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.bjuv.se/
3. mailto:[Registrators #581 e-postadress]
4. mailto:[Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #581 e-postadress]
6. mailto:[Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. https://handlingar.se/sv/change_request/...
8. https://handlingar.se/sv/help/officers