Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Höganäs kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Höganäs kommun hade inte den begärda informationen.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

Höganäs kommun

Tack för att du kontaktat oss!
Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att återkomma till dig
inom kort.
Du vet väl om att du på vår hemsida [1]www.hoganas.se kan lösa flera av
dina ärende till kommunen samt få snabba svar via vår chatt!

Här kan du göra din felanmälan gällande belysning, grönytor eller klotter.
Du kan också använda dig av hemsidans sökfunktion för att hitta svaret på
din specifika fråga. För att erbjuda dig självservice dygnet runt och när
det passar dig så har flera av kommunens verksamheter e-tjänster. Du kan
exempelvis ansöka om barnomsorg, busskort, bygglov eller lämna in tips på
evenemang via våra e-tjänster på [2]www.hoganas.se/minasidor.

 

Med vänlig hälsning

 

HÖGANÄS SERVICECENTER
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Centralgatan 20
263 38 Höganäs
TEL: 042-337100
[3]WWW.HOGANAS.SE

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2019SC64390
Ärendebeskrivning: Hej, Jag skulle vilja be om att få ta del av er
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy. Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic
------------------------------------------------------------------- Please
use this email address for all replies to this request:
[FOI #456 email] Is [Höganäs municipality request email] the wrong
address for Freedom of Information requests to Höganäs municipality? If
so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...
Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers If you find this service useful as
an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your
organisation's FOI page.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.hoganas.se/
2. http://www.hoganas.se/minasidor
3. http://www.hoganas.se/

Mats Löfgren, Höganäs kommun

Hej.

 

Höganäs kommun har idag ingen framskriven IT/digitaliseringsstrategi. Dock
är digitalisering ett stöd och en ingående naturlig del för
verksamhetsutvecklingen i kommunenkoncernen.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Mats Löfgren
IT-chef
Höganäs kommun

Kommunledningskontoret
Centralgatan 20
263 38 Höganäs
TEL: 042-337101
[1]WWW.HOGANAS.SE
ve the image

Text below the picture

Från: [email address] <[email address]>
Skickat: den 21 oktober 2019 08:20
Till: Mats Löfgren <[email address]>
Ämne: VB: Freedom of Information request - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy [2019SC64390]. Ärende 267095
är tilldelat dig med följande uppgifter:

 

Beställning

Programvara

VB: Freedom of Information request - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy [2019SC64390]

Från: Vincent Vukovic <[2][FOI #456 email]>
Skickat: den 19 oktober 2019 10:59
Till: FOI requests at Höganäs municipality <[3][Höganäs municipality request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi
och/eller policy.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[4][FOI #456 email]

Is [5][Höganäs municipality request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Höganäs municipality? If so, please contact us using this
form:
[6]http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[7]http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

 

Prioriteten är satt till Åtgärd inom 24 arbetstimmar

och beräknat färdigdatum är 2019-10-24 och tid 09:26

 

---------------------

 

 

---------------------

 

2019-10-21 08:18/MAGNUS
Lägger över ärendet till Mats
2019-10-21 08:12/SANDRA
Begäran om handlingar. Skypat Magnus.

 

---------------------

 

Hälsningar

 

Support, IT-avdelningen, Höganäs kommun

 

 

References

Visible links
1. http://www.hoganas.se/
2. mailto:[FOI #456 email]
3. mailto:[Höganäs municipality request email]
4. mailto:[FOI #456 email]
5. mailto:[Höganäs municipality request email]
6. http://handlingar.se/en/change_request/n...
7. http://handlingar.se/en/help/officers

Hej Mats,

Tack så mycket för informationen!

Med vänliga hälsningar,
Vincent‘