Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning hade inte den begärda informationen.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

Funktion SD04 Hässelby-vällingby, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

1 Bilaga

Hej Vincent. Vi har vad jag kan se inte ett dokument som heter något av
det du beskriver.

Stockholms stad centralt har dock antagit liknande dokument, och du kan
kontakta [1][email address] för utlämnande av dessa.

Möjligen kan det finnas skrivningar i någon av våra verksamhetsplaner –
lättast hittar du dem på [2]https://insynsverige.se/ , historiskt där vi
lägger upp våra protokoll historiskt. Eller på meetings
[3]https://edokmeetings.stockholm.se/ där vi hanterar våra mötesprotokoll
sedan i april. Där finns dock ännu inte någon verksamhetsplan för kommande
år.

 

I diariet finner jag ett dokument som heter ”gemensam målbild för
digitalisering i Hässelby-Vällingbys förskolor”

Önskar du ta del av den?

 

 

Med vänliga hälsningar
Registrator
Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning, Strategiska enheten
Box 3424, 165 23 Hässelby
Telefon: 08-508 04 000
[4]www.stockholm.se

[5]http://spanga-tensta.intranat.stockholm....

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[6]www.stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent Vukovic <[FOI #454 email]>
Skickat: den 19 oktober 2019 10:59
Till: Funktion SD04 Hässelby-vällingby <[Hässelby-Vällingby municipal district administration request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

 

Hej,

 

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi
och/eller policy.

 

Med vänliga hälsningar,

Vincent Vukovic

 

-------------------------------------------------------------------

 

Please use this email address for all replies to this request:

[7][FOI #454 email]

 

Is [8][Hässelby-Vällingby municipal district administration request email] the wrong address for Freedom of
Information requests to Hässelby-Vällingby municipal district
administration? If so, please contact us using this form:

[9]http://handlingar.se/en/change_request/n...

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[10]http://handlingar.se/en/help/officers

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://insynsverige.se/
3. https://edokmeetings.stockholm.se/
4. http://www.stockholm.se/
6. http://www.stockholm.se/dataskydd
7. mailto:[FOI #454 email]
8. mailto:[Hässelby-Vällingby municipal district administration request email]
9. http://handlingar.se/en/change_request/n...
10. http://handlingar.se/en/help/officers