Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Hagfors kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

eva.pettersson@hagfors.se, Hagfors kommun

1 Bilaga

Med vänlig hälsning

Hagfors kommun

Hej Eva,

Tack så mycket för informationen!

Med vänliga hälsningar,
Vincent