Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Eslövs kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

Månsson, Helena, Eslövs kommun

1 Bilaga

Hej!

Översänder Eslövs kommuns digitala strategi enligt önskemål.

Vänliga hälsningar
Helena Månsson

Helena Månsson
Digitaliseringsstrateg
Kommunledningskontoret
Eslövs kommun 241 80 ESLÖV 
Tel 0413-620 48
www.eslov.se

Ämne: VB: Freedom of Information request - Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent Vukovic [mailto:[FOI #414 email]]
Skickat: den 18 oktober 2019 14:35
Till: Kommunen <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #414 email]

Is [Eslöv municipality request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Eslöv municipality? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Hej Helena,

Tack så mycket för informationen!

Med vänliga hälsningar,
Vincent