Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Bromma stadsdelsförvaltning

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

Funktion Registrator, Bromma stadsdelsförvaltning, Bromma stadsdelsförvaltning

Hej!

Vi har mottagit ditt meddelande och skickat det till berörd instans inom
Bromma stadsdelsförvaltning.

 

Hälsningar

Registraturet, Bromma stadsdelsförvaltning

Gustavslundsvägen 151 G, Box 15017

167 15 Bromma

Telefon: 08-508 06 000

E-post: [1][Bromma municipal district administration request email]

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[2]stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Bromma municipal district administration request email]
2. http://stockholm.se/dataskydd

Funktion Registrator, Bromma stadsdelsförvaltning, Bromma stadsdelsförvaltning

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent Vukovic <[FOI #401 email]>
Skickat: den 17 oktober 2019 22:02
Till: Funktion Registrator, Bromma stadsdelsförvaltning <[Bromma municipal district administration request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #401 email]

Is [Bromma municipal district administration request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Bromma municipal district administration? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Funktion Registrator, Bromma stadsdelsförvaltning, Bromma stadsdelsförvaltning

Hälsningar
Registraturet, Bromma stadsdelsförvaltning

Gustavslundsvägen 151 G, Box 15017
167 15 Bromma
Telefon: 08-508 06 000
E-post: [Bromma municipal district administration request email]

 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Vincent Vukovic <[FOI #401 email]>
Skickat: den 17 oktober 2019 22:02
Till: Funktion Registrator, Bromma stadsdelsförvaltning <[Bromma municipal district administration request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #401 email]

Is [Bromma municipal district administration request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Bromma municipal district administration? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Funktion SLK Digital utveckling, Bromma stadsdelsförvaltning

2 Bilagor

Hej,

 

I dagsläget finns styrdokumentet Program för digital förnyelse 2013-2018
samt Strategin för smart och uppkopplad stad. Ett nytt
digitaliseringsprogram kommer att tas fram under nästa år.

 

Se Program för digital förnyelse bifogat, och läs mer om Strategi för
smart och uppkopplad stad på:
https://www.stockholm.se/OmStockholm/Sma...

 

Vänliga hälsningar,

Stadsledningskontoret
Avdelningen för digital utveckling

Stadshuset 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
[1]stockholm.se

[2]https://intranat.stockholm.se/PageFiles/...

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Vincent Vukovic <[3][FOI #401 email]>

Skickat: den 17 oktober 2019 22:02

Till: Funktion Registrator, Bromma stadsdelsförvaltning
<[4][Bromma municipal district administration request email]>

Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

 

Hej,

 

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

 

Med vänliga hälsningar,

Vincent Vukovic

 

-------------------------------------------------------------------

 

Please use this email address for all replies to this request:

[5][FOI #401 email]

 

Is [6][Bromma municipal district administration request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Bromma municipal district administration? If so, please
contact us using this form:

[7]http://handlingar.se/en/change_request/n...

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[8]http://handlingar.se/en/help/officers

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://stockholm.se/
3. mailto:[FOI #401 email]
4. mailto:[Bromma municipal district administration request email]
5. mailto:[FOI #401 email]
6. mailto:[Bromma municipal district administration request email]
7. http://handlingar.se/en/change_request/n...
8. http://handlingar.se/en/help/officers

Hej,

Tack så mycket för informationen!

Med vänliga hälsningar,
Vincent