Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Askersunds kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Det blev ett leveransfel eller liknande, som behöver åtgärdas av handlingar.se-teamet.

Vincent Vukovic

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

Askersunds kommun

2 Bilagor

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Freedom of Information request F rfr gan om IT digitaliseringsstrategi och eller policy.txt

    1K Download View as HTML

This is the mail system at host handlingar.se.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Askersund municipality request email]>: host mx1.it.sydnarke.se[193.44.212.45] said: 450 4.7.25
Client host rejected: cannot find your hostname, [185.97.32.60] (in reply
to RCPT TO command)