Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy

Vincent Vukovic gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arvika kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

Arvika kommun

Arvika kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till
dig så snart som möjligt.

Mer information om Arvika kommun finns på [1]https://www.arvika.se

Med vänlig hälsning

 

Arvika kommun

Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika

Webbplats: [2]www.arvika.se

Tfn växel: 0570-816 00

--------------------------------------------------------------------------

Arvika kommunkoncern hanterar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordning och den svenska kompletterande lagen för dataskydd.
Mer information om vår hantering av personuppgifter finns på webbplatsen
[3]www.arvika.se/dataskydd

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.arvika.se/
2. http://www.arvika.se/
3. http://www.arvika.se/dataskydd

Arvika kommun

Översänder länkar till Arvika Kommuns webb med begärda uppgifter.

 

IT-policy

[1]https://www.arvika.se/kommunochpolitik/p...

 

 

Digitaliseringsstrategi

[2]https://www.arvika.se/kommunochpolitik/p...

Med vänlig hälsning

 

Arvika kommun

Postadress: 9. Kanslifunktionen, 671 81 Arvika

Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika

Webbplats: [3]www.arvika.se

Tfn växel: 0570-816 00

--------------------------------------------------------------------------

Från: Vincent Vukovic <[FOI #387 email]>
Skickat: den 17 oktober 2019 13:15
Till: Arvika kommun <[Arvika municipality request email]>
Ämne: Freedom of Information request - Förfrågan om
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
 
Hej,

Jag skulle vilja be om att få ta del av er kommuns
IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy om ni har en sådan.

Med vänliga hälsningar,
Vincent Vukovic

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #387 email]

Is [Arvika municipality request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Arvika municipality? If so, please contact us using this form:
[4]http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[5]http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Arvika kommunkoncern hanterar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordning och den svenska kompletterande lagen för dataskydd.
Mer information om vår hantering av personuppgifter finns på webbplatsen
[6]www.arvika.se/dataskydd

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.arvika.se/kommunochpolitik/p...
2. https://www.arvika.se/kommunochpolitik/p...
3. http://www.arvika.se/
4. http://handlingar.se/en/change_request/n...
5. http://handlingar.se/en/help/officers
6. http://www.arvika.se/dataskydd

Hej,

Tack så mycket för informationen!

Med vänliga hälsningar,
Vincent