Förfrågan om handlingar i ärende

Per Hagström gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Myndigheten För Digital Förvaltning,

Hej, jag undrar om ni skulle kunna mejla mig de allmänna handlingar som finns i ert ärende nr 2019-40 som gäller utlämnande av allmän handling till Dagens samhälle insikt.

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

Påminnelse till Myndigheten För Digital Förvaltning,

Hej, för fyra dagar sedan skickade jag en begäran om att få kopior av allmänna handlingar i ert ärende nr 2019-40. Jag har inte fått någon respons på detta och undrar hur det går med handläggningen av min förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

Till Myndigheten För Digital Förvaltning,

Hej, för två veckor sedan skickade jag en begäran om att få kopior av allmänna handlingar i ert ärende nr 2019-40. Fyra dagar senare skickade jag en påminnelse. Nu har det gått två veckor sedan min första begäran och jag har inte fått någon respons.

Som ni säkert vet så finns det ett skyndsamhetskrav i ärenden om utlämnande av allmän handling. Enligt JO ska en myndighet normalt lämna besked i utlämnandefrågan samma dag som en begäran har gjorts. Beskedet får dröja någon eller några dagar om det är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för digital förvaltning

Hej!

 

Tack för ditt mejl. Vi svarar normalt inom en arbetsdag, ibland kan vi
behöva utreda din fråga och återkommer då vanligtvis inom fem
arbetsdagar.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Agency for Digital Government

 

+46 771 11 44 00 | [1]www.digg.se

 

[2]Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.digg.se/
2. https://www.digg.se/om-oss/sa-behandlas-...

DIGG - Registrator, Myndigheten för digital förvaltning

Hej!

Vi fick en förfrågan den den 22 januari 2021 15:50 som vi då tror är från
dig men med en annan mailadress.

Som innehöll följande förfrågan:

Hej, jag undrar om det skulle vara möjligt att få ett utdrag ur ert
diarium som visar alla inkommande handlingar/ärenden från två företag som
heter Tendium och DS insikt?

 

Jag svarade dig 2021-01-25 11:58

Jag svarade med ett utdrag ut vårt diarium, vilket var det du frågade
efter enligt nedan:

 

Hej!

Svar på din begäran om utdrag ur vårt diarie.

När det gäller företaget Tendium så kan jag i sökning i vårt diarie inte
hitta någon diariefört handling.

När det gäller företaget DS insikt så har vi ett ärende enligt nedan

 

2019-40 Begäran om . . .
utlämning
av allmän
handling
. . Skriftväxling Dagens Samhälle DIGG
rörande Insikt
utlämning del 1 Insamlingsprojekt
. . Skriftväxling DIGG Dagens Samhälle
rörande Insikt
utlämning del 2 Insamlingsprojekt

 

 

Därefter fick vi en förfrågan ang vår leverensreskontra  som sedan togs
tillbaka som vi tror också var från dig..

 

Därutöver kan vi inte se att vi har nåtts av förfrågan om utlämning av
allmän handling. Mitt råd är då att du skickar den igen så vi kan
effektuera den så snart som möjligt.

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[1][Registrators #513 e-postadress]>
Skickat: den 6 februari 2021 12:11
Till: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning <[2][e-postadress]>
Ämne: [Misstankt SPAM] Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Förfrågan om handlingar i ärende

 

Till Myndigheten För Digital Förvaltning,

 

 

 

Hej, för två veckor sedan skickade jag en begäran om att få kopior av
allmänna handlingar i ert ärende nr 2019-40. Fyra dagar senare skickade
jag en påminnelse. Nu har det gått två veckor sedan min första begäran och
jag har inte fått någon respons.

 

 

 

Som ni säkert vet så finns det ett skyndsamhetskrav i ärenden om
utlämnande av allmän handling. Enligt JO ska en myndighet normalt lämna
besked i utlämnandefrågan samma dag som en begäran har gjorts. Beskedet
får dröja någon eller några dagar om det är nödvändig för att myndigheten
ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och
offentlig.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Per Hagström

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[3][Registrators #513 e-postadress]

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[4]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #513 e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Registrators #513 e-postadress]
4. http://handlingar.se/sv/help/officers

Till DIGG - Registrator,

Har ni inte fått denna den 25 januari:

"Hej, jag undrar om ni skulle kunna mejla mig de allmänna handlingar som finns i ert ärende nr 2019-40 som gäller utlämnande av allmän handling till Dagens samhälle insikt."

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

DIGG - Registrator, Myndigheten för digital förvaltning

Hej!
Vi har letat men vi kan inte hitta att något mail har inkommit med denna förfrågan.

Med vänlig hälsning

Åsa Fridholm
Handläggare | Styrning och stöd
Administrative Officer| Governance and Support

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government

+46 10 484 73 28
www.digg.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #513 e-postadress]>
Skickat: den 8 februari 2021 10:33
Till: DIGG - Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: [Misstankt SPAM] Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om handlingar i ärende

Till DIGG - Registrator,

Har ni inte fått denna den 25 januari:

"Hej, jag undrar om ni skulle kunna mejla mig de allmänna handlingar som finns i ert ärende nr 2019-40 som gäller utlämnande av allmän handling till Dagens samhälle insikt."

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

visa citerade sektioner

Till DIGG - Registrator,

Märkligt. Mejlet skickades från denna adress (har här ersatt @-tecknet med (a):

[e-post tillfälligt borttagen]

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

DIGG - Registrator, Myndigheten för digital förvaltning

Jag har letat i våra spamkataloger också men inte hittat det där heller.
Jag kan inte tekniskt förklara detta.

Med vänlig hälsning

Åsa Fridholm
Handläggare | Styrning och stöd
Administrative Officer| Governance and Support

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government

+46 10 484 73 28
www.digg.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #513 e-postadress]>
Skickat: den 8 februari 2021 11:51
Till: DIGG - Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: [Misstankt SPAM] Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om handlingar i ärende

Till DIGG - Registrator,

Märkligt. Mejlet skickades från denna adress (har här ersatt @-tecknet med (a):

[e-post tillfälligt borttagen]

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

visa citerade sektioner

DIGG - Registrator, Myndigheten för digital förvaltning

1 Bilaga

Här kommer de efterfrågade handlingarna.

Med vänlig hälsning
Registrator

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
Skickat: den 9 februari 2021 14:12
Till: DIGG - Registrator <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om handlingar i ärende

Hej Åsa,
Det här inkom idag.

Med vänlig hälsning

Sara Svedin
Handläggare | Styrning och stöd
Administrative Officer| Governance and Support

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning Agency for Digital Government

+46 10 48 47 391
www.digg.se

Så här behandlar vi dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #513 e-postadress]>
Skickat: den 25 januari 2021 17:01
Till: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om handlingar i ärende

Till Myndigheten För Digital Förvaltning,

Hej, jag undrar om ni skulle kunna mejla mig de allmänna handlingar som finns i ert ärende nr 2019-40 som gäller utlämnande av allmän handling till Dagens samhälle insikt.

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #513 e-postadress]

Är [DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Myndigheten För Digital Förvaltning? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------