Folke Bernadotteakademin arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Folke Bernadotteakademin

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Louise Nyberg, Folke Bernadotteakademin

1 Bilaga

Hej,
Översänder härmed Folke Bernadotteakademins arkivbeskrivning, version 4, upprättad 2018-05-31 och uppdaterad 2019-04-29. Vi anser att arkivbeskrivningen motsvarar den beskrivning av en myndighets allmänna handlingar som åsyftas i OSL 4 kap. 2 §, möjligen med undantag för punkterna 3, 6 och 7 där myndigheten inte har något att redovisa.

Riksarkivet genomförde en inspektion av FBA:s arkiv den 14 juni 2018 och i den efterföljande rapporten - daterad den 1 november 2018 - anmärktes att "arkivbeskrivningen uppfyller i huvudsak Riksarkivets föreskrifter men bör förtydligas avseende vilka sekretessregler som kan vara tillämpliga vid ett utlämnande". Förtydligandet/kompletteringen gjordes i den 29 april 2019.

Med vänlig hälsning
Louise Nyberg
Dokumentcontroller

Telefon: 010-456 23 13 Mobil: 076-118 92 85
Besöksadress: Sandövägen 1, 872 64 Sandöverken
Postadress: Sandövägen 1, 872 64 Sandöverken

FBA är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. Läs mer på vår webbplats fba.se.
Du kan också följa oss på Facebook, Twitter, Linkedin och Youtube.
Eftersom vi är en statlig myndighet blir e-post som skickas till oss allmän handling.
Här kan du läsa mer om personuppgiftshantering hos oss.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #45 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 11:02
Till: info <[FBA request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Folke Bernadotteakademin arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #45 email]

Är [FBA request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Folke Bernadotteakademin? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------