Finanspolitiska Rådet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Finanspolitiska rådet

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Charlotte Sandberg Gavatin, Finanspolitiska rådet

2 Bilagor

Hej
Bifogar här Finanspolitiska rådets arkivredovisning med arkivbeskrivning,
samt beskrivning allmänna handlingar.
Med vänliga hälsningar
Charlotte Sandberg Gavatin
Finanspolitiska rådet
Charlotte Sandberg Gavatin
Administrativt ansvarig/
Head of Administration
 
Finanspolitiska rådet
(Swedish Fiscal Policy Council)
Box 3273
SE-103 65 Stockholm
 
Besök: Kungsgatan 12-14
Tel (direkt): +46 8 453 59 91
Tel (växel): +46 8 453 59 90
Mob: +46 70 608 87 99
[1]www.fpr.se
>>> Info Finanspolitiskaradet <[email address]> 2019-05-27
11:46 >>>
Skickat från min iPhone
Vidarebefordrat brev:

Från: "Elenor Weijmar" <[2][FOI #46 email]>
Datum: 27 maj 2019 11:02:43 CEST
Till: "Info Finanspolitiskaradet" <[3][FPR request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Finanspolitiska Rådet
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:
1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt
2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).
Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.
Mvh,
Elenor
-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[4][FOI #46 email]
Är [5][FPR request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Finanspolitiska Rådet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom
detta formulär:
[6]http://handlingar.se/sv/change_request/n...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att
publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[7]http://handlingar.se/sv/help/officers
Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.fpr.se/
2. mailto:[FOI #46 email]
3. mailto:[FPR request email]
4. mailto:[FOI #46 email]
5. mailto:[FPR request email]
6. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
7. http://handlingar.se/sv/help/officers