Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Mattias Axell, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Till Södertälje kommun,

Jag vill ta del av senaste faktura till kommunen om tjänsten Kartproduktionssystem från Sokigo AB kopplat till användningen av GeoDirekt som upphandlats i ramavtal.

Fakturan är kopplat till avtal med namn "Drift och funktioner for kartproduktionssystem och lagring for geodata samt webbkarta" (ref: SUN2020-110).

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Sodertalje kommun, Södertälje kommun

Jag har mottagit din begäran och har vidaresänt den till vår reskontraavdelning.

Med vänlig hälsning

Anneli Leini
Huvudregistrator
Stadskansliet
_______________________________
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 015 30
E-post: [e-postadress]
Webb: www.sodertalje.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1296 e-postadress]>
Skickat: den 21 februari 2022 15:09
Till: Sodertalje kommun <[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt

Till Södertälje kommun,

Jag vill ta del av senaste faktura till kommunen om tjänsten Kartproduktionssystem från Sokigo AB kopplat till användningen av GeoDirekt som upphandlats i ramavtal.

Fakturan är kopplat till avtal med namn "Drift och funktioner for kartproduktionssystem och lagring for geodata samt webbkarta" (ref: SUN2020-110).

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1296 e-postadress]

Är [Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Södertälje kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Behandling av personuppgifter: I Södertälje kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. På sodertalje.se/gdpr hittar du information om detta.

Till Södertalje kommun,

Hur går det för reskontraavdelningen att lämna ut fakturan?

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Sodertalje kommun, Södertälje kommun

Hej.
Jag påminner.

Med vänlig hälsning

Anneli Leini
Huvudregistrator
Stadskansliet
_______________________________
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 015 30
E-post: [e-postadress]
Webb: www.sodertalje.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1296 e-postadress]>
Skickat: den 1 mars 2022 15:05
Till: Sodertalje kommun <[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt

Till Södertalje kommun,

Hur går det för reskontraavdelningen att lämna ut fakturan?

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

visa citerade sektioner

fakturasupport-lev (KSK), Södertälje kommun

Hej Mattias,

Ber om ursäkt för fördröjningen av svaret.
Jag har frågat runt bland mina kollegor i verksamheten.

Jag fick det till mig att det var ett pågående projekt och att vi tyvärr inte har några fakturor från leverantören gällande det avtalet, eller ett avtal med dem, då det fortfarande är ett pågående projekt. Det beräknas vara i bruk april/maj.

Med vänliga hälsningar

Södertälje Kommun

Redovisning och ekonomisupport
08-523 010 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sodertalje kommun
Skickat: den 21 februari 2022 15:13
Till: fakturasupport-lev (KSK) <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt

Med vänlig hälsning

Anneli Leini
Huvudregistrator
Stadskansliet
_______________________________
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 015 30
E-post: [e-postadress]
Webb: www.sodertalje.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1296 e-postadress]>
Skickat: den 21 februari 2022 15:09
Till: Sodertalje kommun <[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt

Till Södertälje kommun,

Jag vill ta del av senaste faktura till kommunen om tjänsten Kartproduktionssystem från Sokigo AB kopplat till användningen av GeoDirekt som upphandlats i ramavtal.

Fakturan är kopplat till avtal med namn "Drift och funktioner for kartproduktionssystem och lagring for geodata samt webbkarta" (ref: SUN2020-110).

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1296 e-postadress]

Är [Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Södertälje kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Behandling av personuppgifter: I Södertälje kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. På sodertalje.se/gdpr hittar du information om detta.

Till fakturasupport-lev (KSK),

Tack jag återkopplar kring detta i denna tråd senare kring april-juni.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Till fakturasupport-lev (KSK),

Jag vill kontrollera med er om ni fått en faktura ännu kring avtalet jag begärde ut? Jag uppmuntrades återkoppla i april-maj när systemet är i bruk.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

fakturasupport-lev (KSK), Södertälje kommun

Hej Mattias,

Jag fick svar från enheten att det är försenat med projektet och dom trodde att vi troligen inte kommer få någon faktura före juni/juli.

Ha en fortsatt fin dag

Med vänliga hälsningar

Södertälje Kommun

Redovisning och ekonomisupport
08-523 010 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1296 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 11:41
Till: fakturasupport-lev (KSK) <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt

Till fakturasupport-lev (KSK),

Jag vill kontrollera med er om ni fått en faktura ännu kring avtalet jag begärde ut? Jag uppmuntrades återkoppla i april-maj när systemet är i bruk.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

visa citerade sektioner

Till Södertälje kommun,

Jag skriver för att få svar på Södertälje kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt'.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/faktura...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Sodertalje kommun, Södertälje kommun

Hej.
Jag har vidaresänt ditt mail till vår reskontraavdelning.

Med vänlig hälsning

Anneli Leini
Huvudregistrator
Stadskansliet
_______________________________
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 015 30
E-post: [e-postadress]
Webb: www.sodertalje.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1296 e-postadress]>
Skickat: den 29 augusti 2022 18:16
Till: Sodertalje kommun <[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt

Till Södertälje kommun,

Jag skriver för att få svar på Södertälje kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt'.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/faktura...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1296 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Behandling av personuppgifter: I Södertälje kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. På sodertalje.se/gdpr hittar du information om detta.

fakturasupport-lev (KSK), Södertälje kommun

Hej Mattias,

Ber om ursäkt att svaret har dröjt. Jag har kontrollerat frågan med mina kollegor på samhällsbyggnads kontoret och har nu fått återkoppling från dem.

Gällande fakturan från Sokigo GeoDirekt så är det upphandlat avtal mellan åtta av Södertörnskommuner där anbudet och GeoDirekt är bara en liten del och framgår inte i större utsträckning på någon faktura från leverantören Sokigo AB om GeoDirekt, då det är fördelat på fler kommuner och Södertälje är en liten del.

Om ni har några följdfrågor eller om det är några oklarheter så kan ni kontakta Jonas Ölund på Geografisk information som kan svara på era frågor.
[e-postadress]
08-523 064 37

Med vänliga hälsningar

Södertälje Kommun

Redovisning och ekonomisupport
08-523 010 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sodertalje kommun <[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 30 augusti 2022 10:12
Till: Anneli Lehtinen (Ksk) <[e-postadress]>; fakturasupport-lev (KSK) <[e-postadress]>
Ämne: VB: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt

Med vänlig hälsning

Anneli Leini
Huvudregistrator
Stadskansliet
_______________________________
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 015 30
E-post: [e-postadress]
Webb: www.sodertalje.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1296 e-postadress]>
Skickat: den 29 augusti 2022 18:16
Till: Sodertalje kommun <[Södertälje kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt

Till Södertälje kommun,

Jag skriver för att få svar på Södertälje kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Faktura från Sokigo AB om GeoDirekt'.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/faktura...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1296 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Behandling av personuppgifter: I Södertälje kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter. På sodertalje.se/gdpr hittar du information om detta.