Exchange with the EC

Alexander Fanta gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Finansinspektionen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Dear Swedish Financial Supervisory Authority,

I would like to ask for all communications with the European Commission on crypto-currency mining. This is meant to include minutes of a virtual meeting between FI and DG Connect on November 26, 201 and all e-mails and exchanges since.

Yours faithfully,

Alexander Fanta

FI officiell adress, Finansinspektionen

Vi har mottagit ditt mejl och hanterar det enligt våra rutiner.
 
Med vänlig hälsning
Finansinspektionen
 
 
We have received your email and will handle it according to our
procedures.
 
Best regards
Finansinspektionen/The Swedish Financial Supervisory Authority
 
Box 7821, Brunnsgatan 3, SE-103 97 Stockholm
Tel +46 8 4089 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[1]www.fi.se
 
 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.fi.se

Andrea Söder, Finansinspektionen

2 Bilagor

Dear Mr Fanta, 

 

Thank you for your email,

Attached you will find the email correspondence between the Swedish
Financial Supervisory Authority and the European Commission regarding
crypto-currency mining, which you have requested.

The meeting you refer to, taking place on the 26 November 2021, was not
recorded.

 

Kind regards,

Andrea Söder

____________________________________________________________
ANDREA SÖDER
Junior jurist/ Junior Legal Counsellor
Bankrätt/ Banking Law 
Finansinspektionen
Box 7821, SE-103 97 Stockholm, Sweden
Brunnsgatan 3
Tel +46 8 408 980 00. Dir +46 8 408 984 65
Fax +46 8 24 13 35
[1][e-postadress]
[2]www.fi.se

Information om hur Finansinspektionen behandlar personuppgifter finns att
läsa på FI:s webbplats fi.se/Om FI

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Alexander Fanta <[3][Registrators #1299 e-postadress]>

Skickat: den 22 februari 2022 15:52

Till: FI officiell adress <[4][FI e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: Freedom of Information request - Exchange with the EC

 

Dear Swedish Financial Supervisory Authority,

 

I would like to ask for all communications with the European Commission on
crypto-currency mining. This is meant to include minutes of a virtual
meeting between FI and DG Connect on November 26, 201 and all e-mails and
exchanges since.

 

Yours faithfully,

 

Alexander Fanta

 

-------------------------------------------------------------------

 

Please use this email address for all replies to this request:

[5][Registrators #1299 e-postadress]

 

Is [6][FI e-postadress för begäran om allmän handling] the wrong address for Freedom of
Information requests to Swedish Financial Supervisory Authority? If so,
please contact us using this form:

[7]https://handlingar.se/en/change_request/...

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[8]https://handlingar.se/en/help/officers

 

Please note that in some cases publication of requests and responses will
be delayed.

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Mejlet har skannats av Finansinspektionens It-funktion.

 

 

References

Visible links
1. Click to send email to Andrea Söder
mailto:[e-postadress]
2. file:///tmp/www.fi.se
3. mailto:[Registrators #1299 e-postadress]
4. mailto:[FI e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #1299 e-postadress]
6. mailto:[FI e-postadress för begäran om allmän handling]
7. https://handlingar.se/en/change_request/...
8. https://handlingar.se/en/help/officers