Budget och planerade utgifter för Karlskoga kommun 2021-2023 i kalkylarksformat

Mattias Axell gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Karlskoga kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Karlskoga kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten för 2021-2023 som ligger till grund för den budgetrapport som publicerats som PDF(1) på hemsidan under sektionen ekonomi och budget.(2)

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell, Excel-fil, OpenDocumentSpreadsheet (ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF begär jag ut det i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Jag önskar ta del av handlingen digitalt för att det ska kunna komma till så stor nytta som möjligt för Karlskogas skattebetalare.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

(1) https://karlskoga.se/download/18.26db66b...
(2) https://karlskoga.se/kommun--politik/kom...

info@karlskoga.se, Karlskoga kommun

1 Bilaga

Hej!

Tack för ditt mejl!

Ditt ärende har fått ärendenummer 2022SC3483.
Vi hanterar ditt ärende och återkopplar till dig.

Skickar du in ditt ärende efter kontorstid hanteras det nästkommande
arbetsdag.

Är ditt ärende akut efter kontorstid, finner du information om aktuella
telefonnummer på hemsida genom denna länk:
[1]https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
- Klicka på "kontakt efter kontorstid" för att se mer information.

Har du frågor eller kompletteringar till ärendet är du varmt välkommen att
kontakta oss!
Vänliga hälsningar
Servicecenter, Kommunstyrelsens Ledningskontor
Katrinedalsgatan 4  |  69183  |  Karlskoga
Telefon: 0586-610 00
[2][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

 

References

Visible links
1. https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
2. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Christian Vestas, Karlskoga kommun

5 Bilagor

 • Attachment

  image001.png

  5K Download

 • Attachment

  Bilaga 1 KSAU f rslag Kommunfullm ktiges M l och Indikatorer 2021 2023.docx

  51K Download View as HTML

 • Attachment

  KSAU f rslag till m l och budget 2021 2023 KF beslut 15 juni 2020 med mindre revidering 5 november 2020 styrdokument.docx

  5.4M Download View as HTML

 • Attachment

  Tj nsteskrivelse f rslag till reviderad m l och budget 2021 2023 2020 11 05.docx

  1.8M Download View as HTML

 • Attachment

  Investeringsbudget per n mnd 2021 2027 vers 2020 05 08 KF beslut 15 juni 2020.xlsx

  97K Download View as HTML

Hej, bifogar de budgethandlingar för 2021 som finns diarieförda i annan
format än pdf.

 

Vänliga hälsningar

Christian Westas
Ekonomichef / Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-61470

[1]Karlskoga kommun

 

Från: Diarium KS <[e-postadress]>
Skickat: den 14 februari 2022 09:03
Till: Christian Vestas <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter för Karlskoga kommun 2021-2023 i kalkylarksformat

 

Hej!

 

Översänder begäran om handling – Budget och planerade utgifter för
Karlskoga kommun 2021-2023 i kalkylformat.

 

Vänliga hälsningar

Anette Karlsson
Registrator
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-61228

Från: [2][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[3][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 14 februari 2022 08:42
Till: Diarium KS <[4][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter för Karlskoga kommun 2021-2023 i kalkylarksformat

 

Från: Mattias Axell <[5][Registrators #1286 e-postadress]>
Skickat: den 11 februari 2022 11:46
Till: [6][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[7][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter för Karlskoga kommun 2021-2023 i kalkylarksformat

Till Karlskoga kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten för 2021-2023 som ligger till grund för den budgetrapport
som publicerats som PDF(1) på hemsidan under sektionen ekonomi och
budget.(2)

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell,
Excel-fil, OpenDocumentSpreadsheet (ODS) eller annat tabellformat som
ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF begär jag ut det i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker. Jag önskar ta del av handlingen digitalt
för att det ska kunna komma till så stor nytta som möjligt för Karlskogas
skattebetalare.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

(1)
[8]https://karlskoga.se/download/18.26db66b...
(2)
[9]https://karlskoga.se/kommun--politik/kom...

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[10][Registrators #1286 e-postadress]

Är [11][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Karlskoga kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[12][e-postadress]:
[13]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[14]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Registrators #1286 e-postadress]
6. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. https://karlskoga.se/download/18.26db66b...
9. https://karlskoga.se/kommun--politik/kom...
10. mailto:[Registrators #1286 e-postadress]
11. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://handlingar.se/sv/change_request/...
14. https://handlingar.se/sv/help/officers