Till Båstads kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Båstads Kommun, Båstads kommun

Hej,

Tack för att du kontaktar Båstads kommun. Vi vill härmed bekräfta att vi mottagit ditt meddelande och kommer att vidarebefordra det till rätt person så att du kan få svar på ditt ärende.

Har du frågor om ditt ärende går det bra att svara på detta meddelande.

Kundcenter

E-post: [Båstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Växel: 0431-770 00

Webb: http://www.bastad.se

Post- och besöksadress: Vångavägen 2, 269 80 BÅSTAD

Båstads kommun

1 Bilaga

Hej!

 

Tack för att du kontaktat oss!

 

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att återkomma till dig
så snart vi kan.
Ditt ärendenummer  är 2022BÅM5336.

 

Om ditt ärende är brådskande vänligen ring oss på [1]0431-770 00.

 

Med vänlig hälsning

 

Kundcenter
Teknik & Service

E-post: [2][e-postadress]
Växel: 0431-77000 
Webb: [3]www.bastad.se
Besöksadress: Vångavägen 2
Postadress: Båstad Kommun, 269 80 BÅSTAD
Öppettider:
Mån, ons, tors: 8:00-16:30
Tis: 8.00-18.00, fre 8.00-15.00

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:043187000
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.bastad.se/

Jonas Lundqvist, Båstads kommun

1 Bilaga

Hej!
Här kommer kommunens budget för 2022 med flerårsplan.
Jonas Lundqvist
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen, Kommunledning
Direkt: 0431-77 018
Växel: [1]0431-77 000
Webb: [2]www.bastad.se
Postadress: Båstads kommun, 269 80 Båstad
Besöksadress: Vångavägen 2, Båstad
>>> EKONOMI 2022-05-17 16:57 >>>
Hej
är det här ngt ni kan hjälpa till med, läs nedan
Camilla Tenggren
________________
Båstads kommun
Ekonomiavdelningen
Tel. 0431-77000
>>> "Båstads kommun" <[e-postadress]> 2022-05-17 14:45 >>>
Från: Mattias Axell <[Registrators #1362 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 14:40
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Båstads kommun
<[Båstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Båstads kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1362 e-postadress]
Är [Båstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Båstads kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:043177000
2. http://www.bastad.se/