Till Borås stad,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Till Borås stad,

Jag har fortfarande inte fått svar på denna begäran om allmän handling. Vad är status på detta?

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Magnus Widén, Borås stad

2 Bilagor

Hej Mattias!

Ber om ursäkt att detta svar har dröjt. Beror på en intern kommunikationsmiss.

Här kommer de budgethandlingar som finns upprättade i kalkylarksformat.

Med vänliga hälsningar

Magnus Widén
Ekonomichef
-----------------------------------------------------------------
Borås Stad - Stadsledningskansliet 
Besöksadress: Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
Tfn 033-35 71 42, 0768-88 71 42
Webbplats boras.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1356 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 09:24
Till: Borås Stad <[Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Borås stad,

Jag har fortfarande inte fått svar på denna begäran om allmän handling. Vad är status på detta?

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1356 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------