Till Bjuvs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Till Bjuvs kommun,

Jag har fortfarande inte fått svar på denna begäran om allmän handling. Vad är status på detta?

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Till Bjuvs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Jag har inte fått svar sedan 17 maj 2022.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Bjuv Kontaktcenter, Bjuvs kommun

4 Bilagor

Tack för att du kontaktat oss!

Vi har tagit emot ditt ärende och kommer att hantera detta så snart som
möjligt. Du hittar svar på många av våra vanliga frågor på [1]www.bjuv.se
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 042 458 50 00. 
Med vänlig hälsning

Kontaktcenter

Kommunhuset

Mejerigatan 3

26734 Bjuv

042-4585000

[2]www.bjuv.se

 

 

Du hittar information om hur Bjuvs kommun behandlar personuppgifter på
[3]www.bjuv.se/personuppgifter.

 

Ditt ärende
Ärendenummer: 2022KC12680
_____________________________

Ärendebeskrivning:

 

Till Bjuvs kommun, Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter,
investerings- och driftbudgeten. Jag har inte fått svar sedan 17 maj 2022.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand. Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna
ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1350 e-postadress] Ansvarsfriskrivning: Detta
meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se
möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur
du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och
upphovsrättspolicy: https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av
förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner
denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från
din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

 

 

________________________________

 

Följ oss gärna
[4][IMG] [5][IMG] [6][IMG]

 

References

Visible links
1. http://www.bjuv.se/
2. http://www.bjuv.se/
3. http://www.bjuv.se/personuppgifter
4. https://www.linkedin.com/organization-gu...
5. https://www.instagram.com/bjuvskommun/
6. https://www.facebook.com/bjuvskommun

ks, Bjuvs kommun

3 Bilagor

Hej,

 

Bifogat finner du Bjuvs kommuns budget 2022 samt investeringsbudgeten
2022-2024.

Handlingarna finns inte i något av de formaten som du begärt så därmed
skickar jag dem i PDF-format.

 

Vänlig hälsning,

 

[1]Bjuv_Logo_2016 Hanna Isero

Huvudregistrator/arkivarie

Kansliavdelningen

 

Kommunstyrelsens förvaltning
Mejerigatan 3

267 34 Bjuv

042-4585983

[2]www.bjuv.se

 

Från: Mattias Axell <[3][Registrators #1350 e-postadress]>
Skickat: den 28 augusti 2022 17:18
Till: Bjuv Kontaktcenter <[4][Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget
och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Bjuvs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten. Jag har inte fått svar sedan 17 maj 2022.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[5][Registrators #1350 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[6]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.bjuv.se/
3. mailto:[Registrators #1350 e-postadress]
4. mailto:[Bjuvs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #1350 e-postadress]
6. https://handlingar.se/sv/help/officers