Till Bjurholms kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

Kommunen, Bjurholms kommun

Detta är ett automatsvar från Bjurholms kommun. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

Bjurholms kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina
skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och
myndigheter. Detta enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection
Regulation).

Vad händer med mitt e-brev till Bjurholms kommun?

Om du skickar ett e-brev till Bjurholms kommun blir det som huvudregel
allmän handling hos kommunen. Ditt brev diarieförs och bevaras eller
gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Dina rättigheter

På [1]http://www.bjurholm.se/behandling av personuppgifter-gdpr kan du
läsa mer om dina rättigheter och om hur Bjurholms kommun behandlar
personuppgifter.

 

References

Visible links
1. http://www.bjurholm.se/behandling%20av%2...

Maria Egelby, Bjurholms kommun

Hej

Budget 2022 finner du på vår hemsida. https://www.bjurholm.se/kommun-och-polit...
Budget 2023 är inte beslutad ännu och den publiceras då den har vunnit laga kraft i kommunfullmäktige. Då det är valår så ska budget beslutas av nya kommunfullmäktige i höst.

Med vänlig hälsning

Maria Egelby
Ekonomichef
Bjurholms Kommun
0932-14004
[e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter: http://bjurholm.se/?id=8895

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommunen
Skickat: den 18 maj 2022 08:39
Till: Maria Egelby <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

*~"~*~"~*~"~*~"~*~"~*~"~*~"~*~"~*~"~*~"~*~"~*~"~*
Med vänlig hälsning

Aina Jakobsson
Assistent
Bjurholms Kommun
916 81 Bjurholm
Tfn: 0932-140 06
E-post: [e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell [mailto:[Registrators #1349 e-postadress]]
Skickat: den 17 maj 2022 14:22
Till: Kommunen
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Bjurholms kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1349 e-postadress]

Är [Bjurholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bjurholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------