Till Växjö kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kommunstyrelsen, Växjö kommun

Tack för din epost.
Vi tar hand om ditt ärende så fort som möjligt

I princip blir all post och e-post till Växjö kommun allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande om det inte finns skäl för sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Hur kommunen behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har
kan du läsa mer om på [1]www.vaxjo.se/gdpr

KOMMUNKANSLIET
Växjö kommun, Box 1222, 352 12 VÄXJÖ
Telefon: 0470-410 00
[Växjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.vaxjo.se
www.facebook.com/vaxjokommun
Twitter: @vaxjokommun

References

Visible links
1. http://www.vaxjo.se/gdpr

Till Växjö kommun,

Jag har fortfarande inte fått svar på min begäran från 15 aug 2022. Här är den: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kommunstyrelsen, Växjö kommun

Tack för din epost.
Vi tar hand om ditt ärende så fort som möjligt

I princip blir all post och e-post till Växjö kommun allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande om det inte finns skäl för sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Hur kommunen behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har
kan du läsa mer om på [1]www.vaxjo.se/gdpr

KOMMUNKANSLIET
Växjö kommun, Box 1222, 352 12 VÄXJÖ
Telefon: 0470-410 00
[Växjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.vaxjo.se
www.facebook.com/vaxjokommun
Twitter: @vaxjokommun

References

Visible links
1. http://www.vaxjo.se/gdpr

Ekonomiavdelningen, Växjö kommun

Hej Mattias
Jag beklagar att du inte fått återkoppling ännu. Jag tog en titt i mailflödena för att se var det kan ha landat och har skickat en påminnelse till de personer som fått frågan, så att de kan återkomma till dig.

Hälsningar Henrik

Henrik Johansson
Miljöstrateg / Projektekonom
UTVECKLINGSAVDELNINGEN / EKONOMIAVDELNINGEN
Kommunledningsförvaltningen
Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö
Besök: Norra Järnvägsgatan 7
Tel: 0470-41330
[e-postadress]
www.vaxjo.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Skickat: den 29 augusti 2022 08:19
Till: Ekonomiavdelningen <[e-postadress]>
Ämne: VB: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Prioritet: Hög

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1934 e-postadress]>
Skickat: den 28 augusti 2022 19:15
Till: Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Växjö kommun,

Jag har fortfarande inte fått svar på min begäran från 15 aug 2022. Här är den: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

visa citerade sektioner

Kommunstyrelsen, Växjö kommun

1 Bilaga

Hej!

Vänligen se bifogad handling enligt önskemål.

Med vänlig hälsning

Sara Tiger
kanslisekreterare
KANSLIAVDELNINGEN
Kommunledningsförvaltningen
Post: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö
Besök: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
Tfn: 0470 – 73 46 80
[e-postadress]
www.vaxjo.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1934 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 21:39
Till: Kommunstyrelsen <[Växjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Växjö kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1934 e-postadress]

Är [Växjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Växjö kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------