Till Vansbro kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Vansbro Kommun, Vansbro kommun

Hej Mattias!

Tack för ditt mejl. Jag har skickat din begäran vidare till Vansbro kommuns ekonomiavdelning.

Med vänlig hälsning

Pernilla Helmersson
Dokumentcontroller
Sekretariatet
Tele: 0281-750 24
E-post: [e-postadress]
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro
www.vansbro.se

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen GDPR finns på vår webbplats vansbro.se/gdpr 
Du kan också kontakta oss på telefon: 0281-750 00 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell [mailto:[Registrators #1922 e-postadress]]
Skickat: den 15 augusti 2022 21:16
Till: Vansbro Kommun <[Vansbro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Vansbro kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1922 e-postadress]

Är [Vansbro kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vansbro kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Pernilla Helmersson, Vansbro kommun

2 Bilagor

Hej Mattias!

Bifogat finner du Strategisk plan samt nämndsplan 2022 för Vansbro kommun.

Med vänlig hälsning

Pernilla Helmersson
Dokumentcontroller
Sekretariatet
Tele: 0281-750 24
E-post: [e-postadress]
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro
www.vansbro.se

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen GDPR finns på vår webbplats vansbro.se/gdpr 
Du kan också kontakta oss på telefon: 0281-750 00 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell [mailto:[Registrators #1922 e-postadress]]
Skickat: den 15 augusti 2022 21:16
Till: Vansbro Kommun <[Vansbro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Vansbro kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1922 e-postadress]

Är [Vansbro kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vansbro kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------