Till Ulricehamns kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Ulricehamns Kommun, Ulricehamns kommun

Hej,
Jag har skickat din fråga vidare till vår ekonomifunktion som får svara på detta.

Med vänliga hälsningar

Susanne Borg
Administratör
Kanslifunktionen
Ulricehamns kommun

www.ulricehamn.se
www.facebook.com/Ulricehamnskommun
När du kommunicerar med Ulricehamns kommun behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter se www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personu...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1914 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 21:06
Till: Ulricehamns Kommun <[Ulricehamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Ulricehamns kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1914 e-postadress]

Är [Ulricehamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ulricehamns kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hagman Nina, Ulricehamns kommun

Hej!

Förfrågan hade kommit till Ulricehamns kommun.
Är det budget för 2023 som efterfrågas? Vi har nämligen inte upprättat denna ännu utan blir klar i månadsskiftet september/oktober.

Med vänlig hälsning Nina Hagman

Nina Hagman
Redovisningsekonom
Ekonomifunktionen
Ulricehamns kommun

Telefon: 0321-595054
E-post: [e-postadress]
Besöksadress: Höjdgatan 3
Postadress: 523 86 Ulricehamn

www.ulricehamn.se
www.facebook.com/Ulricehamnskommun

När du kommunicerar med Ulricehamns kommun behandlar vi dina personuppgifter.
För mer information hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter se www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personu...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ekonomiadministration
Skickat: den 16 augusti 2022 07:38
Till: Hagman Nina <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Hej Nina,

Se nedan. Tar du hand om det?

Med vänlig hälsning

Ilianka Stanislawska
Ekonomiassistent
Ekonomienheten
Ulricehamns kommun
 
Telefon: 0 321 59 50 58
E-post: [e-postadress]
Besöksadress: Höjdgatan 3
Postadress: 523 86 Ulricehamn
 
www.ulricehamn.se
www.facebook.com/Ulricehamnskommun
 
När du kommunicerar med Ulricehamns kommun behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter se www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personu...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ulricehamns Kommun
Skickat: den 16 augusti 2022 07:33
Till: Ekonomiadministration <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Med vänliga hälsningar

Susanne Borg
Administratör
Kanslifunktionen
Ulricehamns kommun

www.ulricehamn.se
www.facebook.com/Ulricehamnskommun
När du kommunicerar med Ulricehamns kommun behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter se www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personu...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1914 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 21:06
Till: Ulricehamns Kommun <[Ulricehamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Ulricehamns kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1914 e-postadress]

Är [Ulricehamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ulricehamns kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Ulricehamns kommun,

Det är budget för 2022 i kalkylarksformat som avses. Tack för info om budget för 2023.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Hagman Nina, Ulricehamns kommun

3 Bilagor

Hej!

Här kommer de handlingar vi har i excel gällande budgeten för 2022.
Jag skickar även med hela budgetdokumentet i PDF så får du utgå från detta om det inte räcker med underlagen i excel.

Med vänlig hälsning Nina

Nina Hagman
Redovisningsekonom
Ekonomifunktionen
Ulricehamns kommun

Telefon: 0321-595054
E-post: [e-postadress]
Besöksadress: Höjdgatan 3
Postadress: 523 86 Ulricehamn

www.ulricehamn.se
www.facebook.com/Ulricehamnskommun

När du kommunicerar med Ulricehamns kommun behandlar vi dina personuppgifter.
För mer information hur Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter se www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personu...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1914 e-postadress]>
Skickat: den 29 augusti 2022 10:54
Till: Hagman Nina <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Ulricehamns kommun,

Det är budget för 2022 i kalkylarksformat som avses. Tack för info om budget för 2023.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

visa citerade sektioner