Till Piteå kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kommunledning Officiell brevlåda, Piteå kommun

Hej och tack för ditt mail

Genom att du skickar e-post till Piteå kommun ger du oss vissa
personuppgifter om dig själv. Din e-postadress loggas och innehållet i
mejlet sparas för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Hur vi behandlar
och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den
svenska dataskyddslagen. Mer information finns att läsa på
[1]www.pitea.se/personuppgifter

 

Med vänlig hälsning

Piteå kommun

References

Visible links
1. http://www.pitea.se/personuppgifter

Kundtjänst ekonomiavdelningen Piteå Kommun, Piteå kommun

Hej Mattias,
Vill informera dig om status angående din begäran om allmän handling.
Vi har mottagit din begäran och kommer att påbörja framtagandet under
dagen.
Ber om ursäkt för sent svar, går det bra om du får uppgifterna imorgon?
Med vänlig hälsning
Johanna Lindberg
Ekonom
Ekonomiavdelningen Piteå Kommun

Kundtjänst ekonomiavdelningen Piteå Kommun, Piteå kommun

1 Bilaga

Hej,
Här kommer önskade uppgifter.
Med vänlig hälsning
Johanna Lindberg
Ekonomikonsult
Ekonomiavdelningen Piteå Kommun