Till Melleruds kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Elisabeth Carlstein, Melleruds kommun

1 Bilaga

Hej!

 

Vi har inte sammanställt budgeten i något av det du efterfrågade utan
detta är vad som finns.

Se nedan länk:

 

Med vänlig hälsning

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef

Ekonomienheten

Melleruds kommun

[1]www.mellerud.se

References

Visible links
1. https://www.mellerud.se/