Till Kungsörs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Till Kungsörs kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Kungsörs kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga från 15 augusti 2022.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Information Kungsör, Kungsörs kommun

Kungsörs kommun har mottagit ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
varje arbetsdag

och har som mål att svara inom två arbetsdagar.

Nästan alla inkommande e-postmeddelanden som skickas till Kungsörs kommun
blir en allmän handling. Det innebär bland annat att alla som begär att få
ta del av innehållet i ett meddelande har i de flesta fall rätt att göra
det.

 

Vi tar regelbundet bort e-post som är av ringa betydelse för kommunen.

 

När du kommunicerar med Kungsör kommun och våra kommunala bolag via e-post

kommer dina uppgifter och/eller andra personer som du nämner i mejlet att
behandlas

av kommunen eller bolagen.

All hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med
Dataskyddsförordningen.

Du kan läsa mer om Kungsör kommuns och de kommunala bolagens hantering av

personuppgifter på:

[1]https://kungsor.se/kommun-och-politik/ko...

Med vänlig hälsning

Kungsörs kommun

References

Visible links
1. https://kungsor.se/kommun-och-politik/ko...

Sara Jonsson, Kungsörs kommun

Hej Mattias!

Jag hoppas att jag kan hjälpa dig med detta.
För vilken juridisk person/verksamhet vill du ha en investerings- och driftsbudget?

Med vänlig hälsning

Sara Jonsson
Ekonomichef
Kungsörs kommun
0227-60 01 02, 070-162 90 09
[e-postadress]
www.kungsor.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: KU Ekonomi <[e-postadress]>
Skickat: den 1 september 2022 14:36
Till: Sara Jonsson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Information Kungsör <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 11:51
Till: KU Ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Hej!

Kan ni hjälpa till eller ska det till KKTAB?

Med vänlig hälsning
Linda Mattsson

Vaktmästeriet
Kungsörs kommun
Tel: 0227-60 01 19
[e-postadress]
www.kungsor.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1781 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:22
Till: Information Kungsör <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Kungsörs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1781 e-postadress]

Är [Kungsörs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Kungsörs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Kungsörs kommun,

Min begäran gäller hela verksamheten (kommunen).

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Sara Jonsson, Kungsörs kommun

2 Bilagor

  • Attachment

    KF 2021 11 29 204 Budget 2022 med plan 2023 2024 f r Kungs rs kommun och kommunfullm ktiges m l 2021.docx

    44K Download View as HTML

  • Attachment

    rsplan 2022 med plan f r 2023 2024.docx

    336K Download View as HTML

Hej!

Tyvärr hittar jag inga Excelfiler som inte är arbetsmaterial. Jag blir klar med budgetmaterialet inför 2023 om inte allt för lång framtid och då är utgångspunkten 2022 års budget. Men just nu är det arbetsmaterial som jag inte vill skicka ut, eftersom inget är beslutat.

Med vänlig hälsning

Sara Jonsson
Ekonomichef
Kungsörs kommun
0227-60 01 02, 070-162 90 09
[e-postadress]
www.kungsor.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1781 e-postadress]>
Skickat: den 4 september 2022 15:24
Till: Sara Jonsson <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Kungsörs kommun,

Min begäran gäller hela verksamheten (kommunen).

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

visa citerade sektioner