Till Kristinehamns kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

ekonomi, Kristinehamns kommun

Hej Mattias,

Vänligen specificera vilket år begäran avser och vilket detaljnivå.
Är det form av en politiskt antagen budget och isåfall vilken nivå, fullmäktigenivå eller nämndernas internbudget?

Ha en fortsatt trevlig dag!

Hälsningar,
Felicia Falkeling
Ekonom
Kommunledningsförvaltningen
Direkt: 0550-88034

Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30, 681 84 Kristinehamn
www.kristinehamn.se

Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kommunen
Skickat: den 16 augusti 2022 08:37
Till: ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Hej!

För hantering.

Anna Wahlgren
Registrator
Kommunledningsförvaltningen
Direkt: 0550-880 04
Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30, 681 84 Kristinehamn
www.kristinehamn.se

Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell [mailto:[Registrators #1777 e-postadress]]
Skickat: den 15 augusti 2022 17:17
Till: kommunen <[Kristinehamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Kristinehamns kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1777 e-postadress]

Är [Kristinehamns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Kristinehamns kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

________________________________
När du skickar mejl till oss registreras dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och uppfylla kraven i offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på vår webbplats https://www.kristinehamn.se<https://www.kristinehamn.se/kommun-och-p...>

Till Kristinehamns kommun,

Jag tar gärna del av både politiskt antagen budget och gärna fullmäktigenivå eller nämndernas internbudget i kalkylarksformat med konton, projekt och aktiviteter.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

ekonomi, Kristinehamns kommun

 

Hej!

 

Vi har mottagit det mejl och kommer att skicka det till en handläggare för
hantering. Är ditt ärende brådskande kan du kontakta kommunens växel på
telefon 0550-880 00.

 

När du skickar mejl till Ekonomiavdelningen registreras dina
personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och uppfylla
kraven i offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer om hur vi behandlar
personuppgifter på kommunens webbplats [1]www.kristinehamn.se.

 

Med Vänlig Hälsning

Ekonomiavdelningen

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

När du skickar mejl till oss registreras dina personuppgifter för att vi
ska kunna handlägga ditt ärende och uppfylla kraven i offentlighets- och
sekretesslagen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på vår
webbplats [2]https://www.kristinehamn.se

References

Visible links
1. http://www.kristinehamn.se/
2. https://www.kristinehamn.se/kommun-och-p...

Felicia Falkeling, Kristinehamns kommun

6 Bilagor

Hej!

 

Bifogat hittar du våra politiskt antagna internbudgetar, det är samtliga
nämnder förutom NAKV och NSVO.

Som följd av en omorganisation som berörde dessa två nämnder kom inte
internbudgeten upp till nämnd i år.

De ser ut enligt följande.

 

Nämnden för Stöd, Vård & Omsorg

Stab: 12 393 tkr

Hemtjänst & HSL: 201 651 tkr

Särskilt boende: 164 746 tkr

Funktionsstöd: 119 092 tkr

 

Nämnden för Arbete, Kompetens & Välfärd

Stab: 15 009 tkr

Individ- och familjeomsorg: 161 966 tkr

Integration: -2 913 tkr

Arbetsmarknad: 8 935 tkr

Vuxenutbildning: 20 122 tkr

 

De interna budgetarna för Kulturnämnden och Tekniska nämnden är en
beståndsdel av deras verksamhetsplan, du hittar budgeten på de sista
sidorna.

 

Hälsningar,

Felicia Falkeling

Ekonom

Kommunledningsförvaltningen

Direkt: 0550-88034

 

Kristinehamns kommun

Kungsgatan 30, 681 84 Kristinehamn

[1]www.kristinehamn.se

 

[2]cid:image001.png@01D7B128.9E16C6E0

 

Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

När du skickar mejl till oss registreras dina personuppgifter för att vi
ska kunna handlägga ditt ärende och uppfylla kraven i offentlighets- och
sekretesslagen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på vår
webbplats [3]https://www.kristinehamn.se

References

Visible links
1. http://www.kristinehamn.se/
3. https://www.kristinehamn.se/kommun-och-p...