Till Höganäs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Höganäs kommun

Tack för att du kontaktat oss!
Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att återkomma till dig
inom kort.
Du vet väl om att du på vår hemsida [1]www.hoganas.se kan lösa flera av
dina ärende till kommunen samt få snabba svar via vår chat vardagar
mellan  klockan 8.00-17.00. Du kan också använda dig av hemsidans
sökfunktion för att hitta svaret på din specifika fråga.

Här kan du göra din felanmälan gällande belysning, grönytor eller klotter,
[2]länk till e-tjänst för felanmälan
 

För att erbjuda dig självservice dygnet runt och när det passar dig så har
flera av kommunens verksamheter e-tjänster. Du kan exempelvis ansöka om
barnomsorg, busskort, bygglov eller lämna in tips på evenemang via våra
e-tjänster på [3]www.hoganas.se/minasidor.

 

Med vänlig hälsning

 

HÖGANÄS SERVICECENTER
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Centralgatan 20
263 38 Höganäs
TEL: 042-337100
[4]WWW.HOGANAS.SE

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2022SC53034
Ärendebeskrivning: Till Höganäs kommun, Jag vill begära ut verksamhetens
planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns handlingen
upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil
(.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som
ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller
presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand. Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna
ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det
finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1757 e-postadress] Är [Höganäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Höganäs kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.hoganas.se/
2. https://minasidor.hoganas.se/oversikt/ov...
3. http://www.hoganas.se/minasidor
4. http://www.hoganas.se/

Höganäs kommun

1 Bilaga

Hej Mattias! Höganäs kommuns budget för 2022 finns publicerad på kommunens
hemsida, se länk [1]Ekonomirapporter – Höganäs kommun (hoganas.se) I
ekonomitabellerna hittar du uppgifter om verksamhetens planerade kostnader
och utgifter i både drift- och investeringsbudget. Därutöver finns ett
mera sammanfattande presentationsmaterial (pdf) som föredragits för
kommunfullmäktige i samband med beslutet, bifogas detta mail.

Med vänlig hälsning

Maria Bylund, Ekonomichef

Höganäs kommun

Från: Mattias Axell <[Registrators #1757 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 16:36
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Höganäs kommun
<[Höganäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Till Höganäs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1757 e-postadress]

Är [Höganäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Höganäs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.hoganas.se/kommun--ledning/e...