Bokföringsnämndens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Bokföringsnämnden

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

BFN Officiella mail, Bokföringsnämnden

2 Bilagor

Bifogar Bokföringsnämndens arkivbeskrivning och processbeskrivningar av
vilka framgår sökvägar och de slag av allmänna handlingar som förekommer
hos myndigheten.

 

Med vänlig hälsning

Catarina Ranta

 

Du vet väl om…

Ø  att du hittar svar på vanliga frågor under [1]Frågor och svar på vår
webbplats bfn.se

Ø  att du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev på [2]startsidan på
webbplatsen så får du ett mail när vi publicerar något nytt

Ø  vår information om [3]behandling av personuppgifter

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #22 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 10:38
Till: BFN Officiella mail <[BFN request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Bokföringsnämndens
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[4][FOI #22 email]

 

Är [5][BFN request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till
Bokföringsnämnden? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta
formulär:

[6]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[7]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.bfn.se/sv/fragor-och-svar
2. http://www.bfn.se/
3. http://www.bfn.se/sv/om-personuppgifter
4. mailto:[FOI #22 email]
5. mailto:[BFN request email]
6. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
7. http://handlingar.se/sv/help/officers