Begäran om uppgifter - olycksstatistik, transporter av farligt gods, halkbekämpning salt - Godegård, Motala kommun

Dag Hansson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Trafikverket,
Jag arbetar med framtagandet av ett vattenskyddsområde vid Godegård (Motala kommun, Östergötland). Jag begär ut lite information från Trafikverket inför en uppdatering av vår riskbedömning för skyddsföreskrifterna.

Olycksstatistik mellan 2000–2020 för följande vägar:
• landsväg 1092 norr om Godegård
• landsväg 1092 söder om Godegård
• landsväg 1105 nordväst om Godegård
• landsväg 1101 sydväst om Godegård

Farligt gods:
Jag önskar information om antal fordon per dygn, bilar per dygn, lastbilar per dygn, statistik för transporter med farligt gods för vägarna i närheten av Godegård.

Saltning:
Jag önskar uppdaterad statistik för saltning av vägarna (t.ex. år 2020?), antal km, ton salt, vägtyp B1/B2 osv för vägarna i närheten av Godegård

Med vänlig hälsning,
Dag Hansson
Vatten och Samhällsteknik

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, Trafikverket

Hej!
Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande
olycksstatistik, transporter av farligt gods, halkbekämpning salt -
Godegård, Motala kommun" har fått ärendenummer TRV 2022/53857.
Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen: upp till 9 sidor/filer är
avgiftsfria, 50 kronor för den 10:e sidan/filen och därutöver 2 kronor per
sida/fil.
Detta är ett automatiskt svar, vi svarar på ditt ärende så snart som
möjligt.

Med vänlig hälsning,

Trafikverket
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[e-postadress]

Till [email address],

Hej,
Svaren på mina frågor bör finnas hos er i digital form, och behöver inte skrivas ut.

Med vänliga hälsningar,

Dag Hansson

Trafikverket

1 Bilaga

Hej Dag!

 

Det finns endast olycksdata att tillgå mellan 2003-2020. Jag kan hjälpa
dig att ta fram olycksdata om du preciserar lite mera exakt (A till B)
vilka delar som avses av de vägsträckor du efterfrågar.

 

Övriga frågor kommer annan expertis på Trafikverket att svara på.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Magnus Lindholm

Trafiksäkerhetsanalytiker

Trafiksäkerhet väg

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 58 64

Mobil: 070-534 37 70

 

Trafikverket

Röda vägen 1

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921921

[2]www.trafikverket.se

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/

Trafikverket

1 Bilaga

Hej!

Jag har blivit ombedd att besvara din fråga om farligt gods. Övriga frågor
kommer att besvaras av andra handläggare.

 

Data från alla Trafikverkets trafikmätningar kan du hitta på
[1]Fordonsflöden och hastigheter - Bransch (trafikverket.se)

Klicka på den röda rutan ”Till kartorna”. Zooma in och klicka på de gröna
och blå punkterna för mer information om mätningarna. Ser att på väg 1105
ligger mätplatsen ganska långt från Godegård men trafikflödet bedöms vara
likartat på hela den rödmarkerade vägsträckan. Hastigheter (om det är
intressant) kan dock skilja utefter sträckan.

 

Du är välkommen att höra av dig igen om du inte hittar det du söker.

 

När det gäller farligt gods är det dock svårare. Vår mätutrustning kan
inte särskilja vilka fordon som har farligt gods. Den enda statistik jag
känner till om farligt gods är den undersökning som Trafikanalys tar fram
om lastbilstrafiken. [2]Lastbilstrafik (trafa.se) Se tabell 8 i
Lastbilstrafik 2020 t.ex. men detta avser Sverige i stort och de lokala
skillnaderna kan förstås vara stora. I ditt fall är det kanske mer
intressant att ta reda på vilka verksamheter som finns lokalt.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Maria Varedian

Utredare Vägtrafikdata

 

[3][e-postadress]

Direkt: 010-12 40 503

 

Trafikverket

Röda vägen 1

781 89 Borlänge

Telefon: 0771-921 921

[4]www.trafikverket.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Dag Hansson <[Registrators #1324 e-postadress]>

Skickat: den 3 maj 2022 07:26

Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om uppgifter -
olycksstatistik, transporter av farligt gods, halkbekämpning salt -
Godegård, Motala kommun

 

Till Trafikverket,

 

Jag arbetar med framtagandet av ett vattenskyddsområde vid Godegård
(Motala kommun, Östergötland). Jag begär ut lite information från
Trafikverket inför en uppdatering av vår riskbedömning för
skyddsföreskrifterna.

 

 

 

Olycksstatistik mellan 2000–2020 för följande vägar:

 

•       landsväg 1092 norr om Godegård

 

•       landsväg 1092 söder om Godegård

 

•       landsväg 1105 nordväst om Godegård

 

•       landsväg 1101 sydväst om Godegård

 

 

 

Farligt gods:

 

Jag önskar information om antal fordon per dygn, bilar per dygn, lastbilar
per dygn, statistik för transporter med farligt gods för vägarna i
närheten av Godegård.

 

 

 

Saltning:

 

Jag önskar uppdaterad statistik för saltning av vägarna (t.ex. år 2020?),
antal km, ton salt, vägtyp B1/B2 osv för vägarna i närheten av Godegård

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Dag Hansson

 

Vatten och Samhällsteknik

 

 

References

Visible links
1. https://bransch.trafikverket.se/tjanster...
2. https://www.trafa.se/vagtrafik/lastbilst...
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Svar till Magnus Lindholm.
Följande sträckor:
Godegård-Mariedamm
Godegård-Nykyrka
Godegård-Zinkgruvan
Godegård-Tjällmo
Godegård-Karlsby
Alla orter några km från Godegård, i Motala kommun.
-
Svar till Maria Varedian.
Har ni uppgifter om farligt gods som transporteras på järnvägen förbi Godegård då?
Ca antal transporter, ton per år eller något liknande?

Med vänlig hälsning,

Dag Hansson

Trafikverket

8 Bilagor

Hej Dag!

 

Här kommer olycksstatistik för följande sträckor:

 

 

Det finns endast från 2003-2020. Observera också att tabellerna visar
dödade och skadade personer, kartan visar antal olyckor som personerna
skadats i.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Magnus Lindholm

Trafiksäkerhetsanalytiker

Trafiksäkerhet väg

 

[1][e-postadress]

Direkt: 010-123 58 64

Mobil: 070-534 37 70

 

Trafikverket

Röda vägen 1

781 89 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Telefon: 0771-921921

[2]www.trafikverket.se

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/