Begäran om styrelseledamöters namn 2008

Tim Svensson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,

Jag önskar få ut dokumentation gällande vilka som innehade ledamötsplatserna för arbetsförmedlingens styrelse för året 2008.

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

Registrator, Arbetsförmedlingen

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Jessica Östergren Lundkvist, Arbetsförmedlingen

4 Bilagor

Hej

 

Bifogar handlingar med namn på styrelseledamöter 2008, se bilagor.

 

Med vänlig hälsning

Jessica Östergren Lundkvist

Arkivhandläggare