Begäran enligt Offentlighetsprincipen - källkod för åtgärdanteckningsboken

Dan Olausson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Migrationsverket

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev nekad av Migrationsverket.

Till Migrationsverket,

Ber att få tillgång till källkod ifrån projektet barnens bästa, källkodsprojekter heter argärdanteckningsbokweb.

Med vänlig hälsning,

Dan Olausson

GB-DUA, Migrationsverket

1 Bilaga

Hej Dan,

Bifogat ser du den del av källkoden för projektet barnens bästa som Migrationsverket bedömer att vi kan lämna ut.

Med vänliga hälsningar,
Hanna Nyberg Judén
---------------------------------
Administrativ assistent
Migrationsverket
Digitaliserings- och Utvecklingsavdelningen Kansli

www.migrationsverket.se
https://twitter.com/migrationsverk

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Dan Olausson <[Registrators #497 e-postadress]>
Skickat: den 11 november 2020 06:47
Till: GB-Migrationsverket <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran enligt Offentlighetsprincipen - källkod för åtgärdanteckningsboken

Till Migrationsverket,

Ber att få tillgång till källkod ifrån projektet barnens bästa, källkodsprojekter heter argärdanteckningsbokweb.

Med vänlig hälsning,

Dan Olausson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #497 e-postadress]

Är [MIG e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Migrationsverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

GB-DUA, Migrationsverket

Hej Dan,

Migrationsverket beklagar att du har fått vänta på besked angående de handlingar som du har begärt utlämnande.

Den 20 november 2020 gjorde Migrationsverket bedömningen att källkoden för projektet barnens bästa kunde lämnas ut. Migrationsverket har sedan dessa gjort en annan bedömning och ger nu besked om att de begärda handlingarna inte lämnas ut.

Med vänliga hälsningar,
Hanna Nyberg Judén
---------------------------------
Administrativ assistent
Migrationsverket
Digitaliserings- och Utvecklingsavdelningen Kansli

www.migrationsverket.se
https://twitter.com/migrationsverk

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Dan Olausson <[Registrators #497 e-postadress]>
Skickat: den 11 november 2020 06:47
Till: GB-Migrationsverket <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran enligt Offentlighetsprincipen - källkod för åtgärdanteckningsboken

Till Migrationsverket,

Ber att få tillgång till källkod ifrån projektet barnens bästa, källkodsprojekter heter argärdanteckningsbokweb.

Med vänlig hälsning,

Dan Olausson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #497 e-postadress]

Är [MIG e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Migrationsverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------