Begäran att få ta del av en allmän handling

Staffan Zellmann gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Staffan Zellmann

Till Trafikverket,

Jag skulle vilja ta del av ärendenummer: TRV 2019/51367 (Avtalsnummer: 5190066564) i form av en kopia. Om möjligt, digitalt.

Med vänlig hälsning,

Staffan Zellmann
Mitta AB
Adress: Idögatan 26, 582 78 Linköping
Mobil: 072-236 38 31

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

Hej

Du hänvisar till ett ramavtal.

Du behöver förtydliga vad du vill ha.

Är det ramavtalet du vill få ut?

Eller är det ett rangavrop från detta ramavtal? – då måste du även hänvisa
till ett beställnings nr. (Alla avrop från ett visst ramavtal har samma
ärende nr (TRV xxxx/xxxxx) och avtalsnr (52xxxxxxxx))

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Johanna Lindström
Inköpare

[1][e-postadress]
Direkt: 010-124 1916
Mobil: 072-083 73 02

 

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
[2]trafikverket.se

 

 

 

 

Från: [e-postadress] <[e-postadress]>
Skickat: den 7 april 2022 15:05
Till: Lindström Johanna, ILvtk <[e-postadress]>
Ämne: NYTT ÄRENDE TRV 2022/43499, "Begäran om utlämnande av allmän
handling gällande avtal i ärende TRV 2019/51367".

 

Hej!

Du har blivit utsedd till handläggare för detta ärende:

o Benämning: "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande avtal i
ärende TRV 2019/51367"
o Ärendenummer: TRV 2022/43499

- Kontakta [3]Specialistdiarium omgående om ärendet är felaktigt fördelat
till dig.
- Kontakta [4][e-postadress] omgående om det rör sig om ett
utlämnande som är felaktigt fördelat till dig.
- Kontakta [5][e-postadress] om ditt ärende rör sig
om byggprojekt inom Stora projekt, Investering, Nya stambanor, Underhåll,
Marklösen och Säkerheter/Bankgarantier
- Kontakta [6][e-postadress] om ditt ärende rör sig om
Övriga ärenden ex. juridikärenden/planprövningar olycksutredningar,
underhållsärenden. Nationella projekt ex. ERTMS.
- Kontakta [7][e-postadress] om ditt ärende rör sig
om säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ex. SUA-avtal och
sekretessbevis.
- Kontakta [8][e-postadress] om du har frågor om ett
ärende som rör förarprov.
- Kontakta [9][e-postadress] om du har frågor om
ett ärende som rör samhällsplaneringsärenden.
- Kontakta [10][e-postadress] om du har frågor om ett
ärende som rör trafikmiljö.
- Kontakta [11][e-postadress] om du har frågor om ett ärende
som rör fastighetsförvaltning, enskilda vägar, trafikföreskrifter,
ledningsärenden, statlig medfinansiering, GDPR och reklamationer inom
järnväg.
- Kontakta [12][e-postadress] om du har frågor om ett ärende som rör
ärendetyp buller/vibrationer, skadestånd/trafikmissöde

Här hittar du ärendet

Länk till ärendet i W3D3:
[13]https://kundarenden.trafikverket.local/a...

Du kan även se handlingen och de bifogade filerna
via Searchport på intranätet:
[14]https://sokidiariet.trafikverket.local/c...

Om diarieföring
Vill du lägga in en handling direkt på ditt ärende? Använd den interna
kompletteringstjänsten [15]här. Har du frågor om kompletteringstjänsten
eller behöver hjälp? Kontakta [16]Specialistdiarium.

Har du frågor om diarieföring eller ditt ärende? Läs mer [17]här eller
kontakta [18]Specialistdiarium.

Om att lämna ut allmän handling 
Gäller ditt ärende ett utlämnande av allmän handling? Då ansvarar du för
att svara frågeställaren, med kopia till [19][e-postadress].
Märk ditt svar med ärendenumret.
Har du frågor om utlämnandet? Läs mer [20]här eller kontakta
[21][e-postadress]

Behöver du hjälp med sekretessbedömning i samband med utlämnandet?
[22]Kontakta Juridik.

Är du osäker på om ärendet innehåller sekretessbelagda uppgifter?
[23]Kontakta Juridik

Innehåller handlingen ett delgivningskvitto? Skriv då ut kvittot och
skicka det till motparten, skicka en papperskopia av kvittot för
diarieföring till:
Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Med vänlig hälsning,

Kund och informationshantering

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. http://intranat.trafikverket.local/Stod-...
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[e-postadress]
10. mailto:[e-postadress]
11. mailto:[e-postadress]
12. mailto:[e-postadress]
13. https://kundarenden.trafikverket.local/a...
14. https://sokidiariet.trafikverket.local/c...
15. http://intranat.trafikverket.local/Stod-...
16. http://intranat.trafikverket.local/Stod-...
17. https://intranat.trafikverket.local/Stod...
18. http://intranat.trafikverket.local/Stod-...
19. mailto:[e-postadress]
20. http://intranat.trafikverket.local/Stod-...
21. mailto:[e-postadress]
22. https://intranat.trafikverket.local/Stod...
23. https://intranat.trafikverket.local/Stod...

Staffan Zellmann

Till Trafikverket,

Hej,

Ja, det är ramavtalet som jag vill få ut.

Med vänlig hälsning,

Staffan Zellmann

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

1 Bilaga

Hej Steffan

Bifogar efterfrågat ramavtal.

 

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon
sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Med vänlig hälsning

Johanna Lindström
Inköpare

[1][e-postadress]
Direkt: 010-124 1916
Mobil: 072-083 73 02

 

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
[2]trafikverket.se

 

 

 

 

Från: [e-postadress] <[e-postadress]>
Skickat: den 8 april 2022 14:28
Till: Lindström Johanna, ILvtk <[e-postadress]>
Ämne: Ny handling In i ärende TRV 2022/43499, "Begäran om utlämnande av
allmän handling gällande avtal i ärende TRV 2019/51367".

 

Hej!

Du har fått en ny handling i ärendet ”Begäran om utlämnande av allmän
handling gällande avtal i ärende TRV 2019/51367”, med ärendenummer TRV
2022/43499.

 

Handling 4.  Skrivelse. VB: ÄRENDE TRV 2022/43499, "Begäran om utlämnande
av allmän handling gällande avtal i ärende TRV 2019/51367"..

 

Med vänlig hälsning 

Specialistdiarium
Tel: 010 123 91 50

Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/