Till Stockholms stad,

Jag vill ta del av av Ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola som Lilla Fågel KB och Mubarak Förskolor AB har skickat in till er samt beslutet på dessa ansökningar.

Med vänlig hälsning,
Esra

Funktion UTBF Registrator,

Hej Esra,

Registraturet på Utbildningsförvaltningens centrala förvaltning lämnar ut allmänna handlingar i ärenden som är avslutade och som förvaras i förvaltningens diarium. Om begäran om ett utlämnande av allmänna handlingar berör ett ärende som fortfarande är öppet och pågående hänvisar vi alltid frågan vidare till ansvarig handläggare på någon av verksamhetsavdelningarna. Då många av förvaltningens handlingar omfattas av sekretess behöver oftast en sekretessprövning göras, för att kunna avgöra om handlingarna kan lämnas ut eller inte. Ibland kan vissa handlingar eller uppgifter behöva hemlighållas. Om ett önskemål om att få ta del av allmänna handlingar inte kan efterkommas, alls eller i sin helhet, kan frågeställaren begära att få ett skriftligt avslagsbeslut med besvärshänvisning. En frågeställare har rätt att ta del av handlingar på plats eller få dem skickade till sig.
 
En sekretessprövning kan leda till att utlämnandet tar lite längre tid att handlägga än när handlingarna är offentliga. Om registraturet gör bedömningen att sekretessbelagda handlingar eller uppgifter i handlingar kan lämnas ut utan att de sekretessbelagda delarna först måste tas bort expedieras handlingarna till frågeställaren i pappersform. Detta sker av IT-säkerhetsskäl. Om handlingarna är offentliga (dvs. inte omfattas av sekretess) och finns tillgängliga elektroniskt kan de skickas per e-post, om så önskas.

Allt utlämnande av allmänna handlingar debiteras. Detta gäller även elektroniska handlingar. De första nio sidorna lämnas dock ut utan avgift, men den tionde sidan kostar 50 kr och därutöver kostar varje sida 2 kr. En frågeställare har alltid rätt att vara anonym, men för att kunna skicka handlingar behöver frågeställaren uppge de faktureringsuppgifter som krävs för att registraturet ska kunna handlägga begäran.

För att fortsätta handläggningen av utlämnandet behöver jag veta om du vill betala med faktura eller kontant. Vid faktura kommer vi behöva kompletterande uppgifter.

Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[Registrators #1313 e-postadress]>
Skickat: den 30 mars 2022 10:36
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran

Till Stockholms stad,

Jag vill ta del av av Ansöka om godkännande att bedriva fristående förskola som Lilla Fågel KB och Mubarak Förskolor AB har skickat in till er samt beslutet på dessa ansökningar.

Med vänlig hälsning,

Esra

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1313 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Funktion UTBF Registrator,
Jag kan betala via faktura

Med vänliga hälsningar,

Esra

Funktion UTBF Registrator,Tack för din e-post. Ditt ärende är nu mottaget för vidare handläggning.

 

Med vänlig hälsning 

Registraturet 

 

Utbildningsförvaltningen 

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning 

Box 22049, 104 22  Stockholm 

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 830 

E-post: [1][e-postadress]
[2]start.stockholm 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter 

 

Handling of personal data
Within the City of Stockholm organisation, each committee or board, is
responsible for the handling of all its personal data. You can find
information on how the City of Stockholm handles personal data
on [3]start.stockholm/dataskydd.

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://start.stockholm/
3. https://start.stockholm/dataskydd

Funktion UTBF Registrator,

Hej,
Tack, då behöver jag dessa uppgifter från dig:

Organisations- eller personnummer:

Namn: 

Ref/kontaktperson (vid företag): 

Fakturaadress: 

E-postadress: 

Sedan behöver jag ett förtydligande om vad du begär ut. 
Gällande Lilla fågel kommanditbolag finns det sju ansökningsärendet om att
få bedriva förskola mellan åren 2011-2015. Vill du ha ut alla ärenden
eller för något specifikt år? 
Varje ansökningsärende innehåller en hel del bilagor, vill du ha ut dom
också eller bara själva ansökningsblanketten och själva beslutet?
Gällande Mubarak Förskolor AB finns det två ansökningar om att driva
förskola år 2015, och fyra tillståndsärenden 2019 vid ansökan om att driva
förskola/byte av huvudman för förskola. Vill du begära ut alla dessa
ärenden? Och samma fråga finns här, vill du ha ut ansökan (utan bilagor)
och beslutet eller alla handlingar i ärendet? 
Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

--------------------------------------------------------------------------

Från: Esra <[Registrators #1313 e-postadress]>
Skickat: den 1 april 2022 09:30
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran
 
Till Funktion UTBF Registrator,

Jag kan betala via faktura

Med vänliga hälsningar,

Esra

visa citerade sektioner

Till Funktion UTBF Registrator,

personnummer: [personlig information borttagen]

Namn: Elias Assaf

Fakturaadress: Agavägen 38, Lidingö 18139

E-postadress: [email address]

Gällande Mubarak Förskolor AB: Då tar jag de två ansökningarna 2015, ansökningsblanketten och alla bilagor och beslutet. Jag avvaktar med Lilla Fågel KB

Med vänliga hälsningar,

Esra

Funktion UTBF Registrator,

Hej,

Tack för ditt svar, då kommer jag att påbörja handläggningen nu.

Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[Registrators #1313 e-postadress]>
Skickat: den 1 april 2022 12:02
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran

Till Funktion UTBF Registrator,

personnummer: [personlig information borttagen]

Namn: Elias Assaf

Fakturaadress: Agavägen 38, Lidingö 18139

E-postadress: [e-postadress]

Gällande Mubarak Förskolor AB: Då tar jag de två ansökningarna 2015, ansökningsblanketten och alla bilagor och beslutet. Jag avvaktar med Lilla Fågel KB

Med vänliga hälsningar,

Esra

visa citerade sektioner

Funktion UTBF Registrator,

Hej,

De handlingar du begärt ut bestod av 164 sidor, där med blir summan att betala 350 kr, som kommer att skickas till dig via faktura.
Jag kommer att skicka handlingarna till dig via tjänsten för säkra mail, Trusted Dialog. Du kommer att få ett mail som tar dig in i tjänsten och du behöver identifiera dig med BankID.

Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Esra <[Registrators #1313 e-postadress]>
Skickat: den 1 april 2022 12:02
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran

Till Funktion UTBF Registrator,

personnummer: [personlig information borttagen]

Namn: Elias Assaf

Fakturaadress: Agavägen 38, Lidingö 18139

E-postadress: [e-postadress]

Gällande Mubarak Förskolor AB: Då tar jag de två ansökningarna 2015, ansökningsblanketten och alla bilagor och beslutet. Jag avvaktar med Lilla Fågel KB

Med vänliga hälsningar,

Esra

visa citerade sektioner

Till Funktion UTBF Registrator,

Toppen!

Med vänliga hälsningar,

Esra

noreply@stockholm.se, Stockholms stad

Du har fått ett Säkert meddelande från Stockholms stad. Klicka på länken nedan för att läsa meddelandet.

https://sek.stockholm.se/connectUser/ali...

Ditt meddelande kan läsas från dator, läsplatta och på mobil. Du kan ta emot och besvara meddelandet. Bara den som är behörig kan läsa innehållet.

Om du är osäker på om meddelandet verkligen är skickat av Stockholms stad, vänligen verifiera innan du öppnar meddelandet.

Detta är ett automatiskt meddelande som inte går att besvara.

Vänliga hälsningar Stockholms stad

noreply@stockholm.se, Stockholms stad

Hej, Du har fått ett Säkert meddelande från Stockholms stad. Du kan läsa meddelandet genom att klicka på denna länk:

https://sek.stockholm.se/messageId/21407...

För att läsa ditt meddelande behöver du en e-legitimation (till exempel BankID eller mobilt BankID). Har du inte en e-legitimation skaffar du det via din bank.

Ditt meddelande kan läsas från dator, läsplatta och på mobil. Du kan ta emot och besvara meddelandet. Bara den som är behörig kan läsa innehållet.

Detta är ett automatiskt meddelande som inte går att besvara.

Vänliga hälsningar Stockholms stad

noreply@stockholm.se, Stockholms stad

Hej, Du har fått ett Säkert meddelande från Stockholms stad. Du kan läsa meddelandet genom att klicka på denna länk:

https://sek.stockholm.se/messageId/21860...

För att läsa ditt meddelande behöver du en e-legitimation (till exempel BankID eller mobilt BankID). Har du inte en e-legitimation skaffar du det via din bank.

Ditt meddelande kan läsas från dator, läsplatta och på mobil. Du kan ta emot och besvara meddelandet. Bara den som är behörig kan läsa innehållet.

Detta är ett automatiskt meddelande som inte går att besvara.

Vänliga hälsningar Stockholms stad