Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Arkiv, Nacka tingsrätt - TNA, Nacka Tingsrätt

[1]Domstol
Skyddat meddelande / Encrypted message

Ämne / Subject
SV: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning
av allmänna handlingar

Viktigt – läs detta innan du öppnar meddelandet:

Om du vill kunna öppna meddelandet fler gånger måste det stängas med
knappen "logga ut".

För att öppna eventuella bilagor klicka på öppna/spara-ikonen i fönstret.

Klicka på svara i meddelandet för att skicka svar genom en skyddad
förbindelse.

Meddelandet raderas efter 30 dagar. Om du vill läsa meddelandet därefter
måste det antingen skrivas ut eller sparas på din dator.

Detta aviseringsmeddelande kan inte besvaras.

[2]Öppna meddelandet / Open message

Important information - please observe this before opening the message:

You must use the "log out" button when closing the message to be able to
access it again.

Click the open/save icon to access attachments.

If you reply to the message, the reply will be sent through a secure
connection.

The message will be deleted after 30 days. If you wish to keep the message
after the period of 30 days, it must either be printed or downloaded to
your computer.

This notification cannot be replied to.

References

Visible links
2. https://secure.domstol.se/message.cgi?eQ...

Arkiv, Nacka tingsrätt - TNA, Nacka Tingsrätt

2 Bilagor

Hej

Bifogar handlingarna som du beställde. Våra dokument är under uppdatering
eftersom vi flyttade till nya lokaler nyligen men handlingarna är inte
färdigställda än.

 

Med vänlig hälsning

Arkivarie
Administrativa avdelningen, Nacka tingsrätt

08-561 656 00 • [1][email address] • Postadress: Box 69, 131
07 Nacka • Besöksadress: Sicklastråket 1 •
[2]www.nackatingsratt.domstol.se

 

Från: Elenor Weijmar [[3]mailto:[FOI #342 email]]

Skickat: den 28 maj 2019 00:35

Till: Registrator Nacka Tingsrätt - TNA <[4][email address]>

Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning
av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.nackatingsratt.domstol.se/
3. mailto:[FOI #342 email]
4. mailto:[email address]