Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Riksgäldskontoret

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta oss om du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Riksgälden, Riksgäldskontoret

Hej!

Vi har mottagit din e-post.

Riksgälden är en statlig myndighet och e-post som skickas till oss blir
allmän handling och kan därför komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen.

Riksgälden behandlar de personuppgifter som förekommer i e-postmeddelandet
inom ramen för vårt uppdrag. Vi kan komma att behandla uppgifterna för
arkivändamål av allmänt intresse.

Du har rätt att invända mot Riksgäldens behandling av dina
personuppgifter, det gör du enklast genom att skicka ett e-brev till
Riksgäldens dataskyddsombud
[[email address]<mailto:[email address]>].
Mer information om Riksgäldens personuppgiftshantering finns på
riksgalden.se
[Personuppgiftsbehandling<[1]https://www.riksgalden.se/sv/global/om-w...>]

Vänliga hälsningar
Riksgälden

References

Visible links
1. https://www.riksgalden.se/sv/global/om-w...

Riksgälden, Riksgäldskontoret

Hej,

Vi har tagit emot din begäran för handläggning och återkommer.

Med vänlig hälsning
Registrator

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #183 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:15
Till: Riksgälden <[Swedish National Debt Office request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #183 email]

Är [Swedish National Debt Office request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Riksgäldskontoret? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Riksgälden, Riksgäldskontoret

1 Bilaga

Hej,

Bifogar här Riksgäldens arkivbeskrivning som också fungerar som myndighetens beskrivning av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Med vänliga hälsningar, 
________________________________
 
Frida Öjerfalk
Arkivarie/Miljösamordnare
Telefon 08 613 4664
Mobil 0702 950747

Riksgälden
103 74 Stockholm
www.riksgalden.se

visa citerade sektioner