Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

registrator@swedac.se, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac har tagit emot
ditt e-postmeddelande.

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi bedömer att vi behöver
vidta någon åtgärd eller återkomma till dig med ett svar gör vi det så
snart som möjligt.

Tänk på att inkommande post och e-post till myndigheter blir allmän
handling och därför kan lämnas ut, om inte särskilda sekretessregler
gäller. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att
lämnas ut om någon begär att få ta del av dem, om inte myndigheten gör
bedömningen att uppgifterna omfattas av sekretess.

Swedacs behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning,
dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande bestämmelser i
dataskyddslagen. Det innebär att Swedac skyddar dina personuppgifter med
nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få
reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig. Du kan läsa mer
om dina rättigheter i Swedacs policy
[1]https://www.swedac.se/swedacs-integritet...

Med vänlig hälsning

Registraturen, Swedac

References

Visible links
1. https://www.swedac.se/swedacs-integritet...

registrator@swedac.se, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

2 Bilagor

Hej,

Bifogar de dokument du efterfrågat.

Med vänlig hälsning

Susanne Skogman
Registrator
Swedac
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Enheten för IT och service
Tel: +4633177727
swedac.se
Swedac är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Vi behandlar personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att uppfylla vår skyldighet att vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna handlingar. Uppgifterna kan också komma att behandlas för de olika ändamål som meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om Swedacs behandling och dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till: swedac.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #251 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:39
Till: [SWEDAC request email]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #251 email]

Är [SWEDAC request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Styrelsen För Ackreditering Och Teknisk Kontroll? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hVIf...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hVIf...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------