Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Svenska Fao-kommittén

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Helena Sivard-Askvik, Svenska Fao-kommittén

1 Bilaga

Hej,

 

Jag ber så mycket om ursäkt att du har fått vänta på svar.
Näringsdepartementet flyttade till en annan byggnad under 28-31 maj,
packade sedan upp och installerade allt i början av förra veckan.  Jag ber
att få återkomma i nästa vecka när det gäller en uppdaterad
arkivförteckning och arkivbeskrivning.

 

Jag är sekreterare i Svenska FAO-kommittén och den som ansvarar för
arkiveringen. Näringsdepartementet ansvarar inom Regeringskansliet för
regeringens arbete med FAO och är s k värdmyndighet för FAO-kommittén .
Det innebär att bistå kommittén med administration. Sekretariatet för
kommittén utgörs bara av undertecknad. Kommittén har en egen budget, som
jag ansvarar för, men som övergripande hanteras inom Näringsdepartementet.
Regeringen beslutar om förordnanden för ledamöterna i kommittén.
  Förordnanden för kommittén för perioden 1 juli 2019 till 31 december
2020 beslutades idag, då förordnandet för ledamöterna löper ut den 31 juni
2019.

 

Kommittén består av 11 ledamöter + en ordförande och möts fyra gånger om
året. Kommitténs uppdrag är dels att ge råd till regeringen i dess arbete
med FAO och inom områden som rör jordbruk, skogsbruk, fiske och
landsbygdsutveckling i arbetet för tryggad global livsmedelsförsörjning,
dels att sprida information i Sverige om FAO och FAO:s verksamhetsområden.
Som ett led i att sprida information i Sverige om FAO startade kommittén
för två år sedan en webbsida. På den finns information om kommittén,
 FAO:s flaggskeppsrapporter  och aktuella artiklar om FAO:s verksamhet.
Länken till FAO-kommitténs webbsida finner du här:. Vi arbetar just nu 
med uppdatering av webbsidan:  [1]https://www.svenskafaokommitten.se/

 

Kommittén tar även fram en skrift per år, som utgör kommitténs ärenden.
Jag länkar till debattskrifterna (sidan kommer att uppdateras inom kort)
liksom till artikeln om 2018 års skrift där skriften också kan laddas
ned. 

[2]https://www.svenskafaokommitten.se/om-sv...

[3]https://www.svenskafaokommitten.se/pa-ga...

[4]https://www.svenskafaokommitten.se/wp-co...

 

Kommittén anordnar också varje år ett seminarium för att uppmärksamma
World Food Day den 16 oktober och ibland även ytterligare något
seminarium.

 

Mvh Helena Sivard Askvik

 

 

 

Helena Sivard Askvik
Näringsdepartementet Telefon: +46 8 405 14 10
EUI-sekretariatet Mobil:    +46 70 645 02 59

SE-103 33 Stockholm
Sweden Ministry of Enterprise and Innovation
Besök: Mäster [6]www.sweden.gov.se
Samuelsgatan 70
[5]Beskrivning: Beskrivning: Swedish Government [7][Swedish FAO Committee request email]
cid:image001.png@01CDA089.62826990 Offices

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #248 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:39
Till: Helena Sivard-Askvik <[Swedish FAO Committee request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][FOI #248 email]

 

Är [9][Swedish FAO Committee request email] fel adress för
Offentlighetsprincipen förfrågningar till Svenska Fao-Kommittén? Om så är
fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

[10]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.svenskafaokommitten.se/
2. https://www.svenskafaokommitten.se/om-sv...
3. https://www.svenskafaokommitten.se/pa-ga...
4. https://www.svenskafaokommitten.se/wp-co...
6. http://www.sweden.gov.se/
7. mailto:[Swedish FAO Committee request email]
8. mailto:[FOI #248 email]
9. mailto:[Swedish FAO Committee request email]
10. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
11. http://handlingar.se/sv/help/officers

Hej,

Ursäkta för sent svar! Är arkivförteckning och arkivbeskrivning.klara?

Med vänliga hälsningar,

Elenor Weijmar

Helena Sivard-Askvik, Svenska Fao-kommittén

1 Bilaga

Hej,

Tack för ditt mail. Jag bifogar arkivbeskrivningen. Jag ber att få återkomma med arkivförteckningen i veckan som börjar med den 21 oktober, då jag har hunnit uppdatera den för 2019. Vi håller på med slutliga hanteringen av FAO-kommitténs skrift för 2019 i svensk och engelsk version, som ska tryckas och presenteras på ett side-event vid en stor konferens i Rom den 14-18 oktober - Committee on World Food Security. Den 22 oktober anordnar sedan FAO-kommittén det årliga seminariet om World Food Day i Stockholm. Jag hoppas att det går bra för din del att vänta med den.

Med vänlig hälsning

Helena

Helena Sivard Askvik

Näringsdepartementet
Telefon:
+46 8 405 14 10

EUI-sekretariatet
SE-103 33 Stockholm
Mobil:   
+46 70 645 02 59

Sweden
Ministry of Enterprise and Innovation

Besök: Herkulesgatan 17
www.sweden.gov.se

Swedish Government Offices
[Svenska Fao-Kommittén e-postadress för begäran om allmän handling]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #248 e-postadress]>
Skickat: den 25 september 2019 17:54
Till: Helena Sivard-Askvik <[Svenska Fao-Kommittén e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej,

Ursäkta för sent svar! Är arkivförteckning och arkivbeskrivning.klara?

Med vänliga hälsningar,

Elenor Weijmar

visa citerade sektioner

Hej

Tack! Är arkivförteckningen klar?

Med vänliga hälsningar,

Elenor Weijmar

Helena Sivard-Askvik, Svenska Fao-kommittén

2 Bilagor

Hej,

 

Bifogar nu äntligen arkivförteckningen. Hör av dig om det är några frågor.
Noterat dock att vi uppmanats att i största utsträckning arbeta hemifrån
för att minska smittspridningen så jag är inte på plats på departementet.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Helena Sivard Askvik
Näringsdepartementet Telefon: +46 8 405 14 10
EUI-sekretariatet Mobil:    +46 70 645 02 59

SE-103 33 Stockholm
Sweden Ministry of Enterprise and Innovation
Besök: Herkulesgatan 17 [1]www.sweden.gov.se
Swedish Government Offices [2][Swedish FAO Committee request email]

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #248 email]>
Skickat: den 26 mars 2020 14:11
Till: Helena Sivard-Askvik <[Swedish FAO Committee request email]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning
samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej

 

Tack! Är arkivförteckningen klar?

 

Med vänliga hälsningar,

 

Elenor Weijmar

 

visa citerade sektioner

Hej,

Tack så mycket för ditt svar och arbete med handlingarna!

Med vänliga hälsningar,

Elenor Weijmar