Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Sveriges Lantbruksuniversitet

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

registrator, Sveriges Lantbruksuniversitet

Härmed bekräftas att din/er e-post har inkommit till Sveriges lantbruksuniversitet. Den kommer att åtgärdas snarast möjligt.

Registrator, SLU

This is to confirm that we have received your e-mail at Swedish University of Agricultural Sciences. It will be dealt with as soon as possible.

Registry Office, SLU
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Registrator/Registry Office
P.O Box 7070, SE-750 07 UPPSALA
Besöksadress/Visiting address: Almas allé 8 Ulls hus
Godsmottagning/Goods reception: Ulls gränd 1 756 51 Uppsala
Telefon: +46(0)18 671018
[email address], www.slu.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #243 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:38
Till: registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #243 email]

Är [SLU request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Sveriges Lantbruksuniversitet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

---
När du skickar e-post till SLU så innebär detta att SLU behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur detta går till, klicka här <https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/p...>
E-mailing SLU will result in SLU processing your personal data. For more information on how this is done, click here <https://www.slu.se/en/about-slu/contact-...>

Patrik Spånning Westerlund, Sveriges Lantbruksuniversitet

2 Bilagor

  • Attachment

    Kopia av SLU.ua.2015.2.1.1.I 3 SLU.ua.2015.2.1.1.I 3 Informationsf rteckning Universitetsadministrationen 2013 221678 3 0.XLSX.xlsx

    238K Download View as HTML

  • Attachment

    arkivbeskrivningabv2 2016.pdf

    612K Download View as HTML

Hej,

Översänder härmed arkivbeskrivning för SLU samt arkivförteckning för universitetsadministration och ledning; vi använder dock numera begreppen informationsbeskrivning och informationsförteckning. SLU räknar sina institutioner och centrumbildningar som separata arkivbildare, så jag skulle behöva veta om du även är intresserade av dessa.

Du kan också hitta information om SLU och dess föregångare på vår webbsida: https://internt.slu.se/stod-service/admi...

Förteckningar för institutioner och föregångare fram till 2012 finns tillgängligt online via University Web Archives: https://uwa.slu.se/

Med vänlig hälsning

Patrik Spånning Westerlund
Arkivarie

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ledningskansliet, Juridik och dokumentation
Box 7070, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, Ulls hus
Telefon: 018-67 10 28, mobil: 0761-35 20 60
[email address], www.slu.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #243 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:38
Till: registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #243 email]

Är [SLU request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Sveriges Lantbruksuniversitet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

---
När du skickar e-post till SLU så innebär detta att SLU behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur detta går till, klicka här <https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/p...>
E-mailing SLU will result in SLU processing your personal data. For more information on how this is done, click here <https://www.slu.se/en/about-slu/contact-...>