Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Tillväxtverket

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Riitta Heinonen, Tillväxtverket

1 Bilaga

Hej!

Skickar arkivbeskrivningen för Tillväxverket som bilaga.

Tillväxverket har inte en uppdaterad beskrivning av allmänna handlingar enligt OSL.

Riitta Heinonen

Riitta Heinonen
Tillväxtverket, Juridik
Telefon: 08-681 9276
Besöksadress: Ringvägen 4, Östersund
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.
Vi finns på tillvaxtverket.se, Twitter, Facebook, LinkedIn.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #237 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:37
Till: tillvaxtverket <[TVV request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #237 email]

Är [TVV request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Tillväxtverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

________________________________
Läs om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/mejl<https://tillvaxtverket.se/mejl>
________________________________