Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Tullverket

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

tullverket, Tullverket

1 Bilaga

Tack för din e-post!

 

Detta är ett automatiskt svar.

Tullverket har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
under kontorstid varje helgfri måndag till fredag.

 

 

Thank you for your e-mail!

 

This is an automatic reply.

Swedish Customs has received your e-mail. We read incoming e-mail during
office hours every non-holiday Monday to Friday.

 

 

 

[1]logo-e-post

 

Enheten för diarium och arkiv

Rättsavdelningen

 

Postadress: Box 12854, 112 98 Stockholm

Besöksadress: Tegeluddsvägen 21 Stockholm

Växel: 0771-520 520

Mail: [2][Swedish Customs request email]

www.tullverket.se

 

Besök oss på tullverket.se (www.tullverket.se) och följ oss
på [3]Twitter, [4]Facebook och [5]Linkedin.

 

References

Visible links
2. mailto:[Swedish Customs request email]
3. https://twitter.com/tull_media
4. https://www.facebook.com/tullverket
5. https://www.linkedin.com/company/tullver...

Blomqvist Carina, Tullverket

Hej Elenor
Du kan ta del av Tullverkets Arkivbeskrivningen och beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § OSL på Tullverkets hemsida,
Bifogar länken här:

https://www.tullverket.se/sv/omoss/diari...

Med vänlig hälsning
Carina Blomqvist

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #231 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:35
Till: tullverket <[Swedish Customs request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #231 email]

Är [Swedish Customs request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Tullverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------