Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Överklagandenämnden för studiestöd

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, Överklagandenämnden för studiestöd

3 Bilagor

Hej,

översänder vår arkivbeskrivning. Det pågår ett arbete med att uppdatera
myndighetens arkivbeskrivning och tillhörande handlingar, men så länge det
inte är färdigt är detta den senaste versionen. Jag bifogar även en
information om personuppgifter som finns publicerad på vår webbplats som
bland annat beskriver vårt informationsutbyte med andra.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Lena Sandgren

Registrator

____________________________________________________________

ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD

[1]image003› Telefon: 0611-34 75 00

› Besöksadress: Backgränd 9

› Postadress: Box 110, 871 23 HÄRNÖSAND

› Webbplats: [2]www.oks.se

› E-post: [3][ÖKS request email]

____________________________________________________________

P Värna Miljön! Skriv bara ut meddelandet om det är nödvändigt!

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #217 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:32
Till: Registrator
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt
beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[FOI #217 email]

 

Är [ÖKS request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Överklagandenämnden För Studiestöd? Om så är fallet, vänligen
kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. http://www.oks.se/
3. mailto:[ÖKS request email]