Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Spelinspektionen

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator, Spelinspektionen

1 Bilaga

Spelinspektionen har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer
vi till dig så snart som möjligt. Som huvudregel blir all inkommande
e-post till myndigheten allmän handling. Det innebär bland annat att
allmänheten och massmedier normalt har rätt att, på begäran, ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Spelinspektionen kommer att behandla de personuppgifter som framgår av
ditt e-postmeddelande. Du kan läsa mer om hur vi behandlar uppgifterna,
ändamålet med och grunderna för behandlingen här
[1]www.spelinspektionen.se/personuppgifter. Där finns också information om
dina rättigheter och om hur du kommer i kontakt med Spelinspektionens
dataskyddsombud.

 

The Swedish Gambling Authority has received your message. We read incoming
emails every working day. If you have submitted questions in your email,
we will ansver as soon as possible. As a general rule, all emails sent to
public authorities are official documents. This means, among other things,
the general public and mass media have the right to obtain access, upon
request, to the content of your message.

The Swedish Gambling Authority will process the personal data available in
your message. You can read more about how we process personal data, and
the reasons and grounds for doing so, via the following link:
[2]www.spelinspektionen.se/personuppgifter. Information about your rights
and how you can contact the data protection officer at the Swedish
Gambling Autority is also available via the aforementioned link.

 

Registrator

Telefon +46 152 650 100
E-post [email address]

[3]Spelinspektionen

Spelinspektionen | Swedish Gambling Authority
Box 199, SE 645 23 Strängnäs
Besöksadress Finningevägen 54 B
[4]spelinspektionen.se
[5]Läs om hur dina personuppgifter behandlas och om dina rättigheter
angående behandlingen.

References

Visible links
1. http://www.spelinspektionen.se/personupp...
2. http://www.lotteriinspektionen.se/person... Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
http://www.lotteriinspektionen.se/person...
3. https://www.spelinspektionen.se/
4. https://www.spelinspektionen.se/
5. https://www.spelinspektionen.se/personup...

Registrator, Spelinspektionen

1 Bilaga

Hej,
Här kommer begärda handling
Samt länk till https://www.spelinspektionen.se/om-oss/d... där dokument beskrivning om myndighetens allmänna handlingar finns

-----Ursprungligt meddelande-----

Registrator

Telefon +46 152 650 100
E-post [email address]

Spelinspektionen | Swedish Gambling Authority
Box 199, SE 645 23 Strängnäs
Besöksadress Finningevägen 54 B
spelinspektionen.se

Från: Elenor Weijmar <[FOI #208 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:26
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #208 email]

Är [The Swedish Gambling Authority request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Spelinspektionen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------