Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Statens maritima och transporthistoriska museer

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Eva Hult,

1 Bilaga

Hej, här ovan är myndighetens arkivbeskrivning.

Beskrivning av allmänna handlingar har vi för nuvarande inte i ett enda dokument.
Men hit hör beskrivning av öppna data, vidareutvecklande av handlingar från den offentliga förvaltningen, (PSI-lagen), som vi har på myndighetens webbplats
https://www.smtm.se/verksamheten/digital... (vi har alltid betraktat våra museisamlingar som allmänna handlingar).

Ämbetsarkiv och arkivsamlingar registreras i arkivförteckningar som förvaras i Visual Arkiv och publiceras. Dessa är tillgängliga
genom den nationella arkivdatabasen NAD.

Många allmänna handlingar registreras och förvaras i diariet. Ett gemensamt diarium för hela myndigheten. Tillgång genom registrator.

Vi har en dokumenthanteringsplan i Visaalfa. En dokumenthanteringsplan enligt processbaserad klassificeringsstruktur.

Med vänlig hälsning, Eva Hult

Eva Hult
Arkivarie Samlingsenheten Sjöhistoriska museet / Archivist, Collections Unit, Maritime Museum

STATENS MARITIMA MUSEER OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT MUSEUMS
Marinmuseum - Sjöhistoriska museet - Vasamuseet - Järnvägsmuseet

P.O.Box 27131 | SE-102 52 Stockholm
Tel: +46 (0)8 519 549 88 | Mob: +46 (0) 767 24 27 55

www.maritima.se

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
We are environmentally certified according to ISO 14001.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator SMTM
Skickat: den 28 maj 2019 08:07
Till: Eva Hult <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Margareta Björkgren
Sekreterare och registrator / Secretary and Senior Registry Clerk

STATENS MARITIMA MUSEER OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT MUSEUMS Marinmuseum - Sjöhistoriska museet - Vasamuseet - Järnvägsmuseet

P.O.Box 27131 | SE-102 52 Stockholm
Tel: +46 (0)8 519 548 78 | Fax: +46 (0)8 519 548 94

www.smtm.se

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
We are environmentally certified according to ISO 14001.

Sedan den 1 januari 2019 heter vi Statens maritima och transporthistoriska museer. Våra e-postadresser har ändrats till [email address] och vår webbadress till www.smtm.se.
From January 1, 2019 we are called The Swedish National Maritime and Transport Museums. Our e-mail addresses have changed to [email address] and our web address to www.smtm.se.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #193 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 18:23
Till: Registrator SMTM <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #193 email]

Är [Swedish National Maritime and Transport Museums request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Statens Maritima Och Transporthistoriska Museer? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------