Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Umeå Tingsrätt

Umeå tingsrätt har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Mer information om domstolen finns på www.umeatingsratt.domstol.se där du även hittar information om vår personuppgiftsbehandling.

Med vänliga hälsningar

Umeå tingsrätt

Tel: 090-17 21 00 • [Umeå Tingsrätt e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: 90104 Umeå • Besöksadress: Tingshuset, Nygatan 45 • Fax: 090-77 18 30 • www.umeatingsratt.domstol.se

Detta meddelande går inte att svara på.

Arkivet, Administrativa enheten, Umeå tingsrätt, Umeå Tingsrätt

3 Bilagor

Hej!

Bifogar efterfrågade handlingar.

Med vänlig hälsning
Arkiv
Umeå tingsrätt
090-17 21 00  •  [Umeå Tingsrätt e-postadress för begäran om allmän handling]  •  Postadress: Box 138, 901 04 Umeå  •  Besöksadress: Tingshuset, Nygatan 45  •  Umeå tingsrätts webbplats

Så behandlar vi personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #566 e-postadress]>
Skickat: den 29 mars 2021 13:33
Till: Registrator Umeå Tingsrätt - TUM <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #566 e-postadress]

Är [Umeå Tingsrätt e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Umeå Tingsrätt? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------